Login

Hide

Close


ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้ากำลัง
สวัสดิการ

- เครื่องแบบพนักงาน
- รถรับส่ง
- เบี้ยเลี้ยง
- บ้านพักพนักงาน
- ประกันชีวิต
- กองทุนกู้ยืม
- กองทุนการศึกษาบุตร
- กีฬาภายใน
- งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
- ท่องเที่ยวประจำปี
- ศึกษาดูงาน
- โบนัส
- ค่าตำแหน่งงาน (บางตำแหน่งงาน)
- อุปกรณ์ PPE และอื่นๆ


รายละเอียดงาน

-ดูแลเรื่องระบบไฟฟ้าในโรงงาน
-กำหนดขนาดมอเตอร์ ที่ใช้ในโรงงาน
-กำหนด spec อุปกรณ์ไฟฟ้าในโรงงาน
-ตั้งงบประมาณโครงการซ่อมบำรุงโดยประเมินงานที่เกี่ยวกับไฟฟ้าได้
-รับผิดชอบและติดตามผลเรื่องเกี่ยวกับไฟฟ้าโรงงานอุตสาหกรรมทั้งหมด
-วิเคราะห์ปัญหาและหาทางแก้ไข เมื่อเกิดปัญหาเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าในโรงงาน


สถานที่ปฏิบัติงาน บ.ประจวบอุตสาหกรรม จำกัด จังหวัด กาญจนบุรี
อัตรา 1 เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท และประสบการณ์
คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. อายุ 25 ปี ขึ้นไป

2. จบปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า  ด้านกำลัง 

3. มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี  ในโรงงานอุตสาหกรรม

4. มีใบ กว. ระดับ ภาคีวิศวกร ขึ้นไป

5. สามารถเข้าทำงานที่ จ.กาญจนบุรี วันจันทร์ - เสาร์ได้

6. สามารถทำงานทุกวัน ในช่วงฤดูการผลิต


วิธีการสมัคร
ติดต่อ     คุณมลฤดี บุญณรงค์
    03-454-3123-4
    03-454-3126
    monrudeeb@psisugar.com
    www.psisugar.com
    14/2 หมู่ 10 ถนนแสงชูโต ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120