Login

Hide

Close


ดำเนินธุรกิจด้วยความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ามาเป็นลำดับ มีการขยายกิจการธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการผลิตภาชนะบรรจุภัณฑ์ชนิดหลอดลามิเนตสำหรับบรรจุยาสีฟันและ พลาสติกแบบมัลติเลเยอร์ สำหรับบรรจุเครื่องสำอาง ก่อตั้งบริษัทตั้งแต่ปี 2526 จนถึงปัจจุบันภายใต้ปรัชญาที่ว่า "คุณภาพยอดเยี่ยม เต็มเปี่ยมบริการ สร้างงานดีมีประสิทธิภาพ ผ่านการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เป็นหลัก และสอดคล้องตามมาตรฐานที่ลูกค้ายอมรับ"

ตำแหน่ง Process Engineer
สวัสดิการ

- ค่าข้าว 
- ค่ากะ
- เบี้ยขยันรายเดือน (แบบขั้นบันได)
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  
- สวัสดิการเงินกู้ฉุกเฉิน
- เครื่องแบบพนักงาน 
- รถรับ - ส่ง 
- เงินช่วยเหลืองานศพ 
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- โบนัสประจำปี  
- คูปองยอดผลิต (สำหรับบางแผนก) 
- เงินค่าเสี่ยงภัย (สำหรับบางแผนก) 
- เงินค่าตำแหน่ง (สำหรับบางแผนก) 
- ค่าสึกหรอ (สำหรับตำแหน่ง Sale) 
- ค่าน้ำมัน (สำหรับตำแหน่ง Sale) 
- ค่าโทรศัพท์ (สำหรับตำแหน่ง Sale)


รายละเอียดงาน

1. จัดทำแผนการบรู๊ฟงานร่วมกับส่วนที่เกี่ยวข้อง
2. ศึกษา และวิเคราะห์ ผลกระทบของปัญหาที่เกิดจากการปรู๊ฟงาน  และ กำหนดแนวทางแก้ไข  ป้องกัน
3. วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นในขั้นตอนการผลิต  กำหนดแนวทางแก้ไขและมาตรการป้องกัน
4. จัดทำแผนงานระยะสั้น  ระยะยาว  เพื่อปรับปรุงขั้นตอนการผลิต
5. กรณีเกิดปัญหาด้านคุณภาพทั้งภายนอกและภายใน  ให้จัดทำแผนงานการแก้ไขและป้องกัน  เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อลูกค้า และบริษัทในด้านของต้นทุน
6.เมื่อมีเครื่องจักรใหม่  ต้องทำการศึกษาระบบการทำงาน  และวิเคราะห์ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นรายงานผู้บังคับบัญชาและส่วนที่เกี่ยวข้อง
7. จัดทำคู่มือ  หรือสื่อการสอน  และสามารถสอนงานได้


สถานที่ปฏิบัติงาน นิคมฯเวลลโกรว์ จังหวัด ฉะเชิงเทรา
อัตรา 1 เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.เพศชาย/เพศหญิง  

2.อายุ 25-37 ปี

3.จบปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

4.มีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้อง มาก่อน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

5.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง

6.สื่อสาร  อ่าน  เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี

7.สามารถทำงานภายใต้สภาวะความกดดันได้เป็นอย่างดี


วิธีการสมัคร

1. สมัครผ่าน JobThai.com (Click Apply Now)

2. สมัครทาง E-mail ของบริษัท 

3. สมัครด้วยตนเองที่บริษัท

4. ส่งจดหมายมาสมัครงาน

 


ติดต่อ     คุณสุริยันต์/คุณธงชัย
    03-884-2758-65 #319,221
    03-897-0860
    hr@kimpailamitube.co.th,suriyanp@kimpailamitube.co.th,julatipm@kimpailamitube.co.th
    www.kimpailamitube.co.th
    85/4 หมู่ที่ 1 ต.หอมศีล อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180

    แผนที่บริษัท