Login

Hide

Close


"บริษัท คิวบ์ เรียล พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด " เป็นบริษํทฯ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ประเภทคอนโดมิเนียม ภายใต้ชื่อ "เดอะคิวบ์ คอนโด"

ตำแหน่ง ธุรการก่อสร้าง / ประสานงาน
สวัสดิการ

- ประกันสังคม
- ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
- โบนัสตามผลประกอบการ
- ชุดยูนิฟอร์ม
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- ท่องเที่ยวประจำปี  ฯลฯ


รายละเอียดงาน

1. รับผิดชอบ จัดทำเอกสารต่างๆ  ของไซต์งานก่อสร้าง
2. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอก
3. ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย


สถานที่ปฏิบัติงาน สำนักงานใหญ่ ซอยวัชรพล จังหวัด กรุงเทพมหานคร
อัตรา หลายอัตรา เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
- สามารถปฏิบัติงานได้ 6 วัน/สัปดาห์ (จันทร์-เสาร์)
- มีความรู้ในการใช้งานคอมพิวเตอร์ในการทำงานเอกสารได้เป็นอย่างดี
- มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์ 
- มีบุคลิกภาพที่ดี แต่งกายดี คำพูดชัดถ้อยชัดคำ ยิ้มแย้ม มารยาทดี และให้เกียรติเพื่อนร่วมงาน
- แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
- หากมีประสบการณ์ด้านธุรการก่อสร้างจะพิจารณาเป็นพิเศษ


วิธีการสมัคร

- ส่งประวัติทาง email : pornpimol.y@thecube-condo.com


ติดต่อ     คุณพรพิมล อยู่สิงห์
    1246 #1 ต่อ 104 ฝ่ายบุคคล
    02-519-1000
    pornpimol.y@thecube-condo.com
    www.thecube-condo.com
    90 ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230

    แผนที่บริษัท