Login

Hide

Close


 1. ดำเนินกิจการด้านการผลิตยาแผนปัจจุบันรวมทั้งเครื่องสำอางและเวชภัณฑ์ใกล้เคียง

ตำแหน่ง นักคอมพิวเตอร์(ดูโปรแกรม AX)
สวัสดิการ
 1. สวัสดิการตามกฎหมายกำหนด
 2. โบนัสประจำปี
 3. ยูนิฟอร์ม
 4. ชุดปฏิบัติงาน
 5. ประกันชีวิต
 6. ฝึกอบรม
 7. มีอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล

 


รายละเอียดงาน

ดูแลระบบเครื่องข่ายของบริษัทฯ และมีความรู้ด้านโปรแกรม AX


สถานที่ปฏิบัติงาน บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด จังหวัด ราชบุรี
อัตรา 1 เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
คุณสมบัติของผู้สมัคร

 

 1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 2. มีประสบการณ์ด้านงานระบบเครือข่ายและโปรแกรม AX จะได้รับการพิจารณาก่อน

วิธีการสมัคร
 1. ติดต่อแผนกบุคคล วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 08.00 - 17.00 น.  ยกเว้นวันเสาร์แรกของทุกเดือน
 2. ส่่งประวัติมาได้ที่  hr@bangkoklab.co.th
ติดต่อ     ชนิดา แสงวิภาค
    032-719900 ต่อ 107
    032-719917
    hr@bangkoklab.co.th
    www.bangkoklab.co.th
     48/1 ม.5 ต.น้ำพุ อ.เมือง จ.ราชบุรี