Login

Hide

Close


  1. ดำเนินกิจการด้านการผลิตยาแผนปัจจุบันรวมทั้งเครื่องสำอางและเวชภัณฑ์ใกล้เคียง

ตำแหน่ง พนักงานควบคุมงานก่อสร้าง
สวัสดิการ
  1. สวัสดิการตามกฎหมายกำหนด
  2. โบนัสประจำปี
  3. ยูนิฟอร์ม
  4. ชุดปฏิบัติงาน
  5. ประกันชีวิต
  6. ฝึกอบรม
  7. มีอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล

 


รายละเอียดงาน

ควบคุมงานก่อสร้างของบริษัท


สถานที่ปฏิบัติงาน บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด จังหวัด ราชบุรี
อัตรา 1 เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
คุณสมบัติของผู้สมัคร

จบการศึกษาระดับ ปวส. หรือ ปริญญาตรี สาขาก่อสร้าง โยธา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

มีประสบการณ์ด้านคุมงานก่อสร้างมาก่อนจะได้รับการพิจารณาก่อน


วิธีการสมัคร
  1. ติดต่อแผนกบุคคล วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 08.00 - 17.00 น.  ยกเว้นวันเสาร์แรกของทุกเดือน
  2. ส่่งประวัติมาได้ที่  hr@bangkoklab.co.th
ติดต่อ     ชนิดา แสงวิภาค
    032-719900 ต่อ 107
    032-719917
    hr@bangkoklab.co.th
    www.bangkoklab.co.th
     48/1 ม.5 ต.น้ำพุ อ.เมือง จ.ราชบุรี