Login

Hide

Close


บริษัท พาต้าเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ์ในอุตสาหกรรมการงานชุป     จำหน่ายภายใต้เคลือพาต้ากรุ๊ป ที่มีความชำนาญมามากกว่า 20 ปี บริษัท พาต้าเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด                ออกแบบ ผลิต ติดตั้งและบริการหลังการขายพร้อมด้วยอะไหล่อุปกรณ์ได้มาตราฐาน

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่่จัดซื้อ
สวัสดิการ

1. ชุดยูนิฟอร์ม

2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

3. โบนัสประจำปี

4. เงินกู้ยืม

5. สวัสดิการช่วยเหลือ งานบวช,งานแต่ง,คลอดบุตร,บุคคลในครอบครัวเสียชีวิต

6. ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ

7. สวัสดิการเยี่ยมไข้

8. เงินอายุยาวนาน

9. สัมนาประจำปี

10. ส่งเสริมด้านการศึกษาและฝึกอบรม ฯลฯ


รายละเอียดงาน

1. สอบถามและเปรียบเทียบราคาก่อนการสั่งซื้อ

2. จัดส่งและติดตามเอกสารใบ PO กับผู้ขาย

3. บันทึกและ Update ฐานข้อมูลผู้ขายให้เป็นปัจจุบัน

4. ติดตามการส่งมอบสินค้าและดำเนินการแก้ไขพร้อมติดตามสินค้าที่เกิดปัญหา

5. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


สถานที่ปฏิบัติงาน บางกระดี่ พระราม 2 จังหวัด กรุงเทพมหานคร
อัตรา 1 เงินเดือน 15,000 - 20,000
คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป

2. วางแผนการจัดซื้อการจัดหาวัตถุดิบและอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานของบริษัท

3. เจรจาต่อรองกับผู้ขายในด้านราคา คุณลักษณะของสินค้าที่เหมาะสม

4. รู้จักอุปกรณ์ไฟฟ้า และเครื่องมือที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม

5. มีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อ 1 ปีขึ้นไป


วิธีการสมัคร

ติดต่อสมัครงานส่งใบสมัครมาได้ที่  pita.m@pataengineering.com 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  โทร.02-452-2583-5 Ext.1701 , 091-120-4128


ติดต่อ     คุณภิตา ม่วงสอน
    02-452-2583-5 EXt.1701
    02-896-1616
    pita.m@pataengineering.com
    www.pataengineering.com
    11 ,11/1 ซอยบางกระดี่ 9 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150