Login

Hide

Close


ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการแพทย์สมัยใหม่ ก่อให้เกิดเครื่องมืออันทรงประสิทธิภาพมากมาย MRI เป็นหนึ่งในเครื่องมือสุดยอดเทคโนโลยี ซึ่งมีคุณประโยชน์มากมายต่อวงการแพทย์ ทำให้สามารถตรวจพบโรคต่างๆได้เร็วขึ้น ปลอดภัยมากขึ้น หรือแม้กระทั่งสามารถตรวจอวัยวะบางอย่างที่ไม่สามารถตรวจได้มาก่อน เช่น เส้นประสาทต่างๆ เส้นเอ็นและกระดูกอ่อน เป็นต้น

เพื่อเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระของทางราชการ ในการจัดการบริการด้านสาธารณะสุข และสนองต่อความต้องการของผู้ป่วยอีกทางหนึ่ง เนื่องจากการนำเข้าเทคโนโลยีชั้นสูงนี้ ต้องใช้ค่าใช้จ่ายสูง และจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาบุคคลากรขึ้นมารองรับ ซึ่งเป็นเรื่องยากสำหรับหน่วยงานที่รับผิดชอบ ที่จะสามารถใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และคุ้มค่าต่องบประมาณที่จ่ายไป บริษัท ประชาชื่น อิมเมจจิ้ง เซ็นเตอร์ จำกัด จึงได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2539 โดยมีเครื่อง MRI เพียง 1 เครื่อง เนื่องจากบทบาทของ MRI ทางการแพทย์มีมากขึ้น และประโยชน์จากการตรวจ MRI เห็นชัดเจนขึ้น จึงมีผู้ป่วยมารับบริการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

จากประสบการณ์กว่า 20 ปี มีผู้ป่วยมาใช้บริการเป็นจำนวนมาก ด้วยความต้องการที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับการพัฒนาที่ไม่หยุดนิ่งของเทคโนโลยี MRI และความพร้อมในด้านบุคคลากรของเรา บริษัท ประชาชื่น อิมเมจจิ้ง เซ็นเตอร์ จำกัด ได้พัฒนาความพร้อมด้านบุคคลากรและเครื่อง MRI อย่างต่อเนื่อง

ปัจจุบันเรามีศูนย์บริการ 4 แห่งในกรุงเทพ คือ ประชาชื่น MRI 3 เครื่อง CT 1 เครื่อง ,บางแค MRI 1 เครื่อง , บางนา MRI 1 เครื่อง และมีศูนย์ร่วมบริการกับโรงพยาบาลทหารผ่านศึก ในโรงพยาบาลทหารผ่านศึก ถนนวิภาวดีฯ ให้บริการด้วยเครื่อง MRI 1.5T , CT 160 slices , Digital Mammogram ในปี 2557

ด้วยความมุ่งมั่นในการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพเราบริการผู้ป่วยด้วยความอบอุ่นเป็นกันเองเสมือนหนึ่งเป็นครอบครัวเดียวกัน และเอื้ออาทรกับผู้ยากไร้เสมอมา

เราสัญญาว่าเราจะพัฒนาศักยภาพของเราอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อการบริการที่มีประสิทธิภาพสูงสุดดังสโลแกน

SPIRIT OF WORKING HARD FOR THE HIGH STANDARD OF SERVICE

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชี (หญิง)
สวัสดิการ

1. ที่พักพนักงาน

2. วันหยุดพักผ่อนประจำปี

3. ค่าตอบแทนพิเศษ

4. ประกันสุขภาพกลุ่มและอุบัติเหตุ

5. ประกันชีวิต

6. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

7. อบรมสัมมนาประจำปี

8. ยูนิฟอร์มบริษัท

9. ตรวจสุขภาพประจำปี

10.เงินโบนัสประจำปี (กลางปี-ปลายปี)

11.ปรับเงินเดือนประจำปี

12.งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี

 


รายละเอียดงาน

ตรวจสอบเอกสารบัญชี


สถานที่ปฏิบัติงาน สำนักงานใหญ่ จังหวัด กรุงเทพมหานคร
อัตรา 2 เงินเดือน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
  • อายุ 20 ปี ขึ้นไป
  • วุฒิ ปวช., ปวส., หรือ ปริญญาตรี สาขาการเงิน, บัญชี หรือ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • ใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้

วิธีการสมัคร

ส่ง Resume หรือประวัติส่วนตัวที่ hr.pc.mri@hotmail.com

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 0-2953-9469 ต่อ 142


ติดต่อ     คุณจุมพฏ วัชรประภาพงศ์
    02-953-9469 #142
    
    hr.pc.mri@hotmail.com, chumpoth@gmail.com
    www.mrithailand.com
    86 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

    แผนที่บริษัท