Login

Hide

Close


ตำแหน่ง Technician
สวัสดิการ
รายละเอียดงาน

รับผิดชอบในการซ่อมบำรุง ระบบไฟฟ้า ปะปา แอร์คอนดิชั่น หรืองานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


สถานที่ปฏิบัติงาน Aetas Hotels & Residences จังหวัด Bangkok
อัตรา 2 เงินเดือน 10000 - 15000
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
- วุฒิ ปวช - ปวส หรือเทียบเท่า
- ผ่านการเกณฑ์ทหาร


วิธีการสมัคร
ติดต่อ     คุณคัทลียา ปานทอง
    02-618-9000 #9066
    02-618-9091
    kavinwatt_c@aetashotels.com
    www.aetashotels.com
    51 ซอยร่วมฤดี ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330