Login

Hide

Close


บริษัท อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นบริษัทในเครือ S.E.Supply Group ดำเนินธุรกิจนำเข้าและจัดจำหน่ายอุปกรณ์และน้ำยาตรวจวิเคราะห์ในห้องปฎิบัติการทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลภาครัฐและภาคเอกชน มหาวิทยาลัยและบริษัทห้างร้านต่างๆทั่วประเทศ S.E.Supply Group ก่อตั้งมานานกว่า 45 ปี มีบริษัทในเครือทั้งสิ้น 4 บริษัท โดยให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศ 

ตำแหน่ง HR Officer
สวัสดิการ

• ตามกฎหมายกำหนด  
• ค่าน้ำมัน, ค่าโทรศัพท์, ค่าที่พัก, เบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ( เฉพาะตำแหน่ง Service Engineer, Product Executive, Application Specialist และผู้แทนขาย )
• กิจกรรมกีฬาสี  และท่องเที่ยวประจำปี
• งานเลี้ยงปีใหม่
• โบนัสประจำปี
• ปรับเงินเดือนประจำปี
• กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
• ประกันสุขภาพแบบกลุ่ม
• ปฎิบัติงานวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.30 - 17.30 น.
  


 


รายละเอียดงาน

-  ดำเนินการสรรหาพนักงานตามผังอัตรากำลังขององค์กร ให้บรรลุเป้าหมายอย่างรวดเร็ว

-  แนะนำพนักงาน, ปฐมนิเทศ, จัดทำบัตรประจำตัวพนักงาน, บันทึกลายนิ้วมือ และเตรียมความพร้อมต่างๆ สำหรับพนักงานเริ่มงานใหม่ 

-  ติดต่อดำเนินการแจ้งเข้า - ออกประกันสังคม และประสานงานเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับประกันสังคม

-  ดึงข้อมูลการลงเวลาเข้า - ออกของพนักงานภายในองค์กร เพื่อจัดทำสรุปการปฎิบัติงานขาดงาน ลางาน มาสาย เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชาทุกเดือน

-  งานจัดทำเอกสารด้านทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย


สถานที่ปฏิบัติงาน 14,33/33 หมู่ที่ 9 ซอยบรมราชชนนี 53 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร
อัตรา 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 ขึ้นไป
คุณสมบัติของผู้สมัคร

-  ปริญญาตรีสาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์, การบริหารการจัดการ หรือปริญญาตรีสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

-  เพศหญิง อายุระหว่าง 24 - 29 ปี

-  สามารถใช้ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

-  มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา คล่องแคล่ว มีความรับผิดชอบ รักษาความลับที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลพนักงานได้เป็นอย่างดี

-  สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้

-  หากเคยผ่านงานด้านทรัพยากรบุคคลมาจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สนใจติดต่อได้ทางอีเมล์ preeyada_b@sesupply.co.th


วิธีการสมัคร

• สมัครทาง E-mail : suwaphat_j@sesupply.co.th


ติดต่อ     คุณปรียดา บุตรน้ำเพ็ชร
    02-880-9922 #201
    02-880-8580
    preeyada_b@sesupply.co.th
    
    14 33/33 หมู่ 9 ซอยบรมราชชนนี 53 ถนนบรมราชชนนี แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170

    แผนที่บริษัท