Login

Hide

Close


                บริษัท แอ๊ดด้า ฟุตแวร์(ไทยแลนด์) จำกัด เดิมชื่อ “บริษัท แกรนด์สยามฟุตแวร์ จำกัด” ก่อตั้งเมื่อปี  2502 ในชื่อห้างหุ้นส่วนจำกัด กัวลาลัมเปอร์ ดำเนินธุรกิจผลิตชิ้นส่วนรองเท้า                  ได้แก่พื้นรองเท้า, สายรองเท้า, หนังหน้ารองเท้า เพื่อจำหน่ายให้แก่บริษัทผู้ผลิตรองเท้าภายในประเทศ

          ต่อมาบริษัทฯ จึงเริ่มปรับเปลี่ยนนโยบายในการดำเนินธุรกิจ จากการรับจ้างผลิตมาเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่าย ภายใต้แบรนด์ ADDA และเมื่อแบรนด์เป็นที่ยอมรับจากผู้บริโภคทำให้เกิดโอกาสในการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อีกด้วย

          ดังนั้นบริษัทฯ จึงมีนโยบาย ผลิตรองเท้าลำลองภายใต้แบรนด์ ADDA พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนรูปแบบการตลาด จากการจำหน่ายต่างประเทศมาเป็นการมุ่งเน้น การจำหน่ายภายในประเทศและประเทศใกล้เคียง พร้อมทั้งดำเนินกลยุทธ์สร้างความแข็งแกร่งให้กับแบรนด์  “ADDA”  จนปัจจุบัน เป็นที่รู้จักและได้รับความยอมรับจากผู้บริโภค

ตำแหน่ง (Production Engineer) วิศวกรฝ่ายผลิต
สวัสดิการ

-โรงอาหาร/ห้องพยาบาล 

-เครื่องแบบพนักงาน

-ตรวจสุขภาพประจำปี/กระเช้าเยี่ยมไข้

-สินค้าราคาสวัสดิการ/งานเลี้ยงประจำปี

-การฝึกอบรมพัฒนาพนักงาน/สัมมนาประจำปี

-เงินช่วยเหลือการสมรส/เงินค่าทำขวัญบุตรคนแรก/เงินช่วยเหลือการเสียชีวิต

-Fitness บริษัทฯ

 


รายละเอียดงาน

- ควบคุมการดำเนินงานประจำวันให้เป็นไปตามเป้าหมาย 
- เตรียมความพร้อมในการผลิต
- ควบคุมการปฏิบัติงานขอผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานด้วยวิธีการทำงานที่ถูกต้อง
- วางแผนดูควบคุมกระบวนการผลิต/ตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบ,อุปกรณ์การผลิต ก่อนเข้าสู่กระบวนการผลิต


สถานที่ปฏิบัติงาน บริษัท แอ๊ดด้า ฟุตแวร์(ไทยแลนด์) จำกัด จังหวัด กรุงเทพฯ
อัตรา 3 เงินเดือน ตามตกลง
คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขา วิศวกรรมเครื่องกล,วิศวกรรมอุตสาหการ,วิศวกรรมการผลิต

2. เพศชาย

3. อายุ 23 ปีขึ้นไป(ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)

4. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

5. สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี 

หลักฐานประกอบการสมัครงาน
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาวุฒิการศึกษา
4. รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 ใบ
5. เอกสารการผ่านงาน 1 ฉบับ (ถ้ามี)
6. เพศชาย ต้องมีเอกสารผ่านเกณฑ์ทหาร หรือเรียน รด.


วิธีการสมัคร

ผู้สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่ บริษัท แอ๊ดด้า ฟุตแวร์(ไทยแลนด์) จำกัด เลขที่ 45 ซอยพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ เขตบางบอน จังหวัด กรุงเทพฯ

หรือติดต่อคุณจันทร์จิรา ชัยสิทธิ์ โทร.02-416-0026 #264

ติดต่อ     คุณจันทร์จิรา ชัยสิทธิ์
    02-416-0026 #264,261 มือถือ 091-770-4571
    02-416-0026 #266
    addathailand_hr@yahoo.co.th
    www.adda.co.th
    เลขที่ 45 ซอยพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150

    แผนที่บริษัท