Login

Hide

Close


บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด(มหาชน) บริษัทในเครือสหพัฒน์ ดำเนินธุรกิจทางด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอ มุ่งเน้นการผลิตและจำหน่ายผ้าไม่ทอ (Non Woven Fabrics) และผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผ้าไม่ทอ เป็นผู้นำการผลิตและจำหน่ายวัตถุดิบสิ่งทอที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมต่างๆ (Technical Textile/Industrial Textile)

บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด(มหาชน) มีการขยายกำลังการผลิต ต้องการรับผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีความมุ่งมั่น เข้าร่วมงานกับบริษัทฯ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
สวัสดิการ

สวัสดิการ

  • โบนัส
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • สหกรณ์ออมทรัพย์
  • ประกันอุบัติเหตุ
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • รางวัลพนักงานอายุงานครบ 10 ปี, 20 ปี, 30 ปี
  • เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ
  • สวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย ธอส.
  • การฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอก

รายละเอียดงาน

- ติดต่อผู้ขาย( Supplier )ทั้งรายเดิมและรายใหม่
- เจรจาต่อรอง/ตรวจสอบคุมเอกสารให้เป็นตามเงื่อนไขและข้อตกลงในการซื้อกับผู้ขาย
- รับใบขอสั่งซื้อ(P/R)จากหน่วยงานผู้ขอสั่งซื้อ
- ตรวจรายชื่อผู้ขาย(AVL) จัดทำใบสั่งซื้อ (PO.)ทั้งในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ
- ตรวจสอบสัญญาหรือเงื่อนไขข้อตกลงระหว่างผู้ขาย(Supplier)
- จัดส่งใบสั่งซื้อ(P/O)
- กำหนด/บันทึกการส่งมอบสินค้า
- แจ้งกำหนดส่งมอบสินค้ากับผู้ขอสั่งซื้อ
- ตรวจสอบสินค้า
- บันทึก/จัดเก็บเอกสารระบบการจัดซื้อ(P/R,P/O)
- จัดทำรายงานตามระบบคุณภาพ
- อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 


สถานที่ปฏิบัติงาน พระราม 3 ยานนาวา จังหวัด กรุงเทพฯ
อัตรา 1 เงินเดือน ตามตกลง
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาวิศวกรรมสิ่งทอ/เคมีสิ่งทอ/เทคโนโลยีสิ่งทอ

- มีทักษะการประสานงาน การเจรจาต่อรอง และการติดตามงานดี

- มีความละเอียด รอบครอบ และมีมนุษยสัมพันธ์ดี

- มีพื้นฐานการใช้งานระบบ SAP และจะพิจารณาเป็นพิเศษ

- มีพื้นฐานการใช้งานระบบ SAP และจะพิจารณาเป็นพิเศษ


วิธีการสมัคร

Email : phimluk.sa@tpcorp.co.th

Tel. : 02-294-0071 ext 186


ติดต่อ     คุณพิมพ์ลักษณ์ แสงโชติ
    02-294-0071 #186
    02-294-0150
    phimluk.sa@tpcorp.co.th
    www.tpcorp.co.th
    704/1-9 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

    แผนที่บริษัท