Login

Hide

Close


เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ผัก,ดอกไม้   ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ตำแหน่ง พนักงานขายหน้าร้าน
สวัสดิการ
รายละเอียดงาน

ทำหน้าที่  1.  ดูแลงานขายและวางแผนการขาย

              2.   ประสานงานขายกับลูกค้าและพนักงานขาย

              3.  รวบรวมและจัดทำรายงานการขาย


สถานที่ปฏิบัติงาน เขตจตุจักร จังหวัด กรุงเทพ
อัตรา 1 ตำแหน่ง เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติของผู้สมัคร

-          วุฒิปริญญาตรี สาขาพืชสวน,เกษตรศาสตร์ หรือ การจัดการทั่วไป อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

-          เพศหญิง/ชาย(ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) สถานะภาพโสด  อายุระหว่าง 22 – 30 ปี

-           สามารถขับรถยนต์และมีใบขับขี่ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

-           สามารถใช้ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี, ภาษาอังกฤษพอใช้


วิธีการสมัคร
ติดต่อ     คุณวรวีร์ เกตุปาน
    02-940-1698-9 #22
    02-561-1643
    vorravee@thaiseed.co.th
    
    1/1 ซอยพหลโยธิน 40 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900