Login

Hide

Close


บริษัท กรุงไทยผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินการทางธุรกิจผลิตและแปรรูปอาหารประเภทเนื้อสัตว์ (ไส้กรอก) ภายใต้วิสัยทัศน์ (Vision) เพิ่มความพึงพอใจลูกค้า พัฒนาและผลิตสินค้า ยกระดับความมีมาตรฐาน พัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ และ มุ่งหวังให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Knowledge) และพัฒนาเพิ่มพูนทักษะความรู้ความสามารถให้กับพนักงานเพื่อพัฒนาองค์กรให้มีความเจริญก้าวหน้า ทั้งยังมุ่งหวังให้สินค้าเป็นที่นิยม (Favorite) ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคภายใต้สโลแกน “อร่อยถูกปาก คุณภาพถูกใจ” และพร้อมพัฒนาทักษะการผลิตให้มีความเป็นมืออาชีพ (Professional) และมีมาตรฐานในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสู่ผู้บริโภคให้ได้รับความพึงพอใจในสินค้าขององค์กรมากที่สุด เพื่อให้ตรงกับเป้าหมายหลักหรือพันธกิจ (Mission) ขององค์กร

ตำแหน่ง หัวหน้าควบคุมคุณภาพ
สวัสดิการ

1. ประกันสังคม
2. ยูนิฟอร์มพนักงาน
3. ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
4. วันหยุดพักผ่อนประจำปี
5. เงินโบนัสประจำปี
6. ปรับเงินเดือนประจำปี


รายละเอียดงาน
 1. รับนโยบายจากผู้บังคับบัญชา, ผู้บริหาร
 2. บริหารงานด้านระบบคุณภาพสินค้าให้เป็นไปตามนโยบายคุณภาพ บริษัทฯ
 3. วางแผน, ควบคุมและติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานให้สอดคล้องกับระบบควบคุมคุณภาพสินค้า
 4. ดูแลและแก้ไขระบบตรวจสอบคุณภาพให้มีประสิทธิภาพอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
 5. ติอต่อประสานงาน หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณภาพเพื่อให้ได้การรับรอง
 6. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สถานที่ปฏิบัติงาน 17/9 หมู่ 11 ตำบลลำไทร อำเภอลำลูกกา (คลอง12) จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา 1 เงินเดือน ตามโครงสร้าง
คุณสมบัติของผู้สมัคร
 1. เพศ : ชาย, หญิง
 2. อายุ : 22 ปีขึ้นไป
 3. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 4. หากมีประสบการณ์ด้านงานควบคุมคุณภาพ 1 ปีขึ้นไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 5. มีความรับผิดชอบ สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
 6. ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

วิธีการรับสมัคร

 1. ส่งประวัติทางอีเมล์ : hr@kfpfood.com
 2. สมัครด้วยตนเองที่บริษัท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (ฝ่ายบุคคล) : 02-150-7885


วิธีการสมัคร

1. สมัครด้วยตนเอง ที่ : 17/9 ม.11 ต.ลำไทร  อ.ลำลูกกา  จ.ปทุมธานี  12150
2. หรือส่งประวัติผ่านทางอีเมล์ : hr@kfpfood.com


ติดต่อ     คุณรินทร์ธนัน ธนชัยกุลกีรติ
    02-150-7885 #0
    02-150-7895
    hr@kfpfood.com
    www.kfpfood.com
    17/9 หมู่ 11 ต.ลำไทร อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

    แผนที่บริษัท