Login

Hide

Close


ตำแหน่ง หัวหน้างานแผนกวิศวกรรมและงานซ่อมบำรุง (Maintenance Supervisor)
สวัสดิการ
รายละเอียดงาน

- วางแผนและควบคุมดูแลงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรในไลน์การผลิตถุง Nutri-bag และห้องผลิตยาง รวมทั้งระบบสาธารณูปโภค

- คิดค้นพัฒนาพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ/อุปกรณ์ เพื่อใช้ในกระบวนการผลิตเพื่อนำไปสู่การลดต้นทุน 

- วิเคราะห์และแก้ไชปัญหาในงานที่เกี่ยวข้อง

- จัดทำและควบคุมดูแลงานด้านระบบคุณภาพ และจัดทำรายงานเพื่อนำเสนอต่อหัวหน้างาน 


สถานที่ปฏิบัติงาน แปดริ้ว จังหวัด ฉะเชิงเทรา
อัตรา 2 อัตรา เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
คุณสมบัติของผู้สมัคร

· เพศชาย  อายุไม่เกิน 38  ปี      

· วุฒิการศึกษาระดับ  ปวส. - ปริญญาตรี สาขา ไฟฟ้า อิเล็คทรอนิคส์ เครื่องกล

· มีประสบการณ์การทำงานด้านการซ่อมบำรุงและวางแผนอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป และการศึกษาระดับ ปวส. ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีขั้นไป

· สามารถออกแบบวงจรไฟฟ้าคอลโทรลและใช้งาน PLC ได้

· สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง ทั้งโปรแกรม MS Office , Auto CAD, Solid Work

· มีความรู้/ทักษะ งานด้านระบบไฟฟ้าโรงงาน อ่าน/เขียน วงจรไฟ้ฟ้าได้

· สามารถอ่าน/เขียน วงจรนิวแมติก และ/หรือ ไฮดรอลิกได้ ,  มีทักษะในการใช้งานเครื่องมือต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานได้ , สามารถออกแบบและจัดทำ Jig & Fixture ได้และวางแผนการซ่อมบำรุงเครื่องจักรได้


วิธีการสมัคร
ติดต่อ     คุณสุปราณี เสมือนโพธิ์
    02-311-8387 #104
    
    training@meditek-thailand.com,hrd@meditek-thailand.com
    
    665 ถนนอ่อนนุช แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250