Login

Hide

Close


ตำแหน่ง Technical Engineer
สวัสดิการ
รายละเอียดงาน

การจัดการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่

การประเมินโครงสร้างผลิตภัณฑ์เพื่อวิเคราะห์ความสามารถในการผลิต

 


สถานที่ปฏิบัติงาน office จังหวัด ระยอง
อัตรา 1 เงินเดือน
คุณสมบัติของผู้สมัคร

การศึกษา  : ปริญญาตรีด้านวิศวกรรมศาสตร์

สาขา  :  วิศวกรรมอุตสาหการ , เครื่องกล , เคมีโพลิเมอร์ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ประสบการณ์  : ด้านการพัฒนาหรือผลิตภัณฑ์ใหม่หรือควบคุมการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม

เพศ​​​​​​ : ชาย / หญิง  อายุ 25 - 35 ปี


วิธีการสมัคร
ติดต่อ     คุณพิไลวรรณ แซ่ตั้ง
    038-606-000-7
    038-606-060
    pilaiwan@ncr-rubber.com
    www.ncr-rubber.com
    999 หมู่ 3 ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180