Login

Hide

Close


ผู้บุกเบิกการดำเนินธุรกิจด้านบรรจุภัณฑ์โลหะ มานานกว่า 50 ปี ตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 22 ไร่ บนถนนปู่เจ้าสมิงพราย ประกอบธุรกิจ ผลิตกระป๋องกลม เหลี่ยม ตลับ และปี๊บ ทุกชนิด อาทิ กระป๋องสี, กระป๋องสเปรย์ กระป๋องบรรจุเคมีภัณฑ์, ตลับยาขัดรองเท้า, กระป๋องแป้ง, กระป๋องน้ำมันเครื่อง, กระป๋องบรรจุอาหาร และรับอาบแลคเกอร์ บนแผ่นเหล็กวิลาสเคลือบดีบุก และแผ่นอลุมิเนียม เป็นต้น

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ
สวัสดิการ

1.เงินเดือน

2.โบนัส

3.ค่ากะ เบี้ยขยัน

4.ประกันสังคม

5.กองทุนเงินทดแทน

6.ชุดฟอร์ม

7.เปิดบัญชีก่อนเริ่มงานฟรี

8.โรงอาหารราคาถูก

9.ตรวจสุขภาพประจำปี

10. ปรับค่าจ้างประจำปี


รายละเอียดงาน

1. จัดทำแผนโครงการ และมาตรการด้านความปลอดภัยในการทำงาน
2. ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยของพนักงาน
3. รวบรวมสถิติ วิเคราะห์ข้อมูล และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย ตลอดจนเสนอแนะข้อปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุในการทำงาน
4. ปรับปรุงแผนฉุกเฉินด้านความปลอดภัยประจำปี
5. จัดฝึกอบรม รณรงค์ หรือประชาสัมพันธ์พนักงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน
6. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือในการทำงานเพื่อความปลอดภัยของพนักงาน
7. ประสานงานกับหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในด้านความปลอดภัย รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นข่าวสารด้านความปลอดภัย เพื่อเสนอต่อผู้บังคับบัญชา


สถานที่ปฏิบัติงาน ประจำสำนักงานใหญ่ จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา 2 ตำแหน่ง เงินเดือน ตามตกลง
คุณสมบัติของผู้สมัคร
  • เพศ หญิง/ชาย
  •  อายุระหว่าง 22-30 ปีขึ้นไป   
  •  ระดับปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย, วิทยาศาสตร์ความปลอดภัย, วิศวกรรมและความปลอดภัย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  •  ผ่านการอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพตามที่กฎหมายกำหนด
  •  มีความกระตือรือร้น มีความรับผิดชอบสูง และอดทน
  •  ละเอียดรอบคอบ มีความรู้ด้านกฎหมายและความปลอดภัย กล้าเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนา และมุ่งมั่นทำงานเพื่อผลงานที่ดี
  •  มีทัศนคติเชิงบวก และมนุษย์สัมพันธ์ดี มี service-minded ใจเย็น มีเหตุผล

วิธีการสมัคร

- สมัครได้ด้วยตัวเองได้ที่บริษัทตามเวลาทำการ เวลา 08:00-16:40 น.

- สมัครผ่านอีเมล์ Chaninthira@sd.sahadharawat.com, Suthiti@sd.sahadharawat.com


ติดต่อ     คุณชนินทิรา คงรังสรรค์, คุณสุธิติ ชวนเจริญ
    02-725-6888 #6802,6803
    02-725-6870
    suthiti@sd.sahadharawat.com
    www.sahadharawat.com
    89 89/3-5 239 หมู่ 7 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ต.สำโรงกลาง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

    แผนที่บริษัท