Login

Hide

Close


โรงพยาบาลภัทร-ธนบุรี เป็นโรงพยาบาลเอกชนทั่วไปขนาดใหญ่ ได้รับมาตรฐาน HA และ ISO  เปิดให้บริการมากว่า 10 ปี ด้วยทีมแพทย์ และ บุคลากรวิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพ ต่างๆ ตั้งอยู่ 32/410 ม.6 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง
สวัสดิการ

1.เงินช่วยเหลือค่าชุดพนักงาน

2.สวัสดิการวันหยุดพิเศษ นอกเหนือจากกฏหมายกำหนด เช่น ลาแต่งงาน ลาเนื่องในวันคล้ายวันเกิด

3.เงินช่วยเหลือกรณีญาติสายตรงเสีย

4.ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลพนักงานและญาติสายตรง

5.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

6.สหกรณ์ออมทรัพย์

7.ปรับเงินเดือนประจำปี

8.เบี้ยขยันรายเดือน และ รายปี ( ตามเงื่อนไขบริษัท)

9.ส่วนลดค่าคลอดบุตร

10.กระเช้าเยี่ยมไข้กรณีนอนพักรักษาตัวที่โรงพยบาลภัทร-ธนบุรี

 


รายละเอียดงาน

ปฏิบัติงานซ่อมบำรุงต่างๆในโรงพยาบาล ยกเว้นเครื่องมือแพทย์ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา สามารถปฏิบัติงานเป็น กะ หมุนเวียนได้


สถานที่ปฏิบัติงาน โรงพยาบาลภัทร-ธนบุรี จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา 2 อัตรา เงินเดือน 11,000 UP
คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.เพศชาย อายุ 21 ปี - 40 ปี ผ่านการเกณฑ์ทหารและมีเอกสารรับรอง

2.วุฒิ ปวส.ช่างไฟฟ้า หรือ อิเล็กทรอนิค 

3.หากมีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

4.มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี


วิธีการสมัคร

สมัครผ่านwww.jobthai.com , ส่งใบสมัครมายัง warunee_hrptr@hotmail.com,สมัครด้วยเอง ที่แผนกทรัพยากรบุคคล ชั้น 1 โรงพยาบาลภัทร-ธนบุรี


ติดต่อ     คุณวารุณี แก้วอินทร์
    02-901-8400-8 #1201
    02-901-8082 #6
    warunee_hrptr@hotmail.com
    www.phatara-thonburi.com
    32/410 หมู่ 6 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

    แผนที่บริษัท