Login

Hide

Close


ตำแหน่ง พนักงานส่งสินค้ารถยนต์
สวัสดิการ
รายละเอียดงาน

1. บันทึกรายละเอียดการส่งมอบสินค้า

2. วางแผนการส่งมอบ/เส้นทาง/แผนที่

3. ตรวจความถูกต้องของสินค้ากับเอกสารการส่งมอบ

4.จัดเรียงสินค้าบนรถ/ยึดหีบห่อ

5.ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของระบบการจัดการมาตรฐานองค์การ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายที่กำหนดกระบวนการและวิธีปฏิบัติงาน

6. ตระหนักถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน


สถานที่ปฏิบัติงาน - จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา 1 เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. เพศชาย วุฒิ ม.3 - ม.6 อายุ 25 ปีขึ้นไป

2. ทราบเส้นทางในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ต่างจังหวัด เป็นอย่างดี 

 


วิธีการสมัคร
ติดต่อ     คุณรัฐชนก อ่ำดำ
    02-994-5199 #314
    02-994-5527
    pinyada.p@chaiyaboon.com,hr@chaiyaboon.com
    www.chaiyaboon.com
    56/21-25 ซอยศรีสง่า ถนนพระราม 1 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330