Login

Hide

Close


ตำแหน่ง Accountant
สวัสดิการ
รายละเอียดงาน

ปิดงบการเงิน

ตรวจสอบเอกสารพร้อมจัดทำภาษีรายเดือน

จัดทำและตรวจสอบข้อมูลรายงานทางบัญชี

งานอื่นๆ ที่มอบหมาย


สถานที่ปฏิบัติงาน ห้วยขวาง จังหวัด กรุงเทพฯ
อัตรา 1 ตำแหน่ง เงินเดือน Negotiation
คุณสมบัติของผู้สมัคร

เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี ขึ้นไป

วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการบัญชี

มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 3 ปี

สามารถใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปและถ้าเป็นปรแกรม ACCPAC จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สามารถใช้ Microsoft Ofice ได้เป็นอย่างดี

มีความกระตือรือร้น มีความละเอียดรอบดอบในการทำงาน

มีทักษะในการสื่อสารหรือติดต่อประสานงานได้เป็นอย่างดี

มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายภาษีอากรเป็นอย่างดี

สามารถดินทางไปต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว


วิธีการสมัคร
ติดต่อ     คุณอุทัยทิพย์ สุขเกษม
    02-695-4911
    02-694-4420
    uthaitip@tongkah.co.th
    www.tongkahharbour.com
    252/11 อาคารสำนักงานเมืองไทย-ภัทร 1 ชั้นที่ 7 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร