Login

Hide

Close


             บริษัท โปรเพท (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2544 ด้วยเงินทุนจดทะเบียน 500 ล้านบาท เพื่อดำเนินธุรกิจด้านอุตสาหกรรมผลิตผลิตภัณฑ์ประเภทพลาสติกด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย บริษัทมีแผนการดำเนินงานการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานในระดับสากล ซึ่งบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพทั้ง ISO 9001:2008, ISO:22000, GMP, HACCP มอก. และ Q-MARK เพื่อเป็นการยืนยันและรับรองคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการบริการของบริษัท 

ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกคลังสินค้า (Warehouse Supervisor)
สวัสดิการ

- ค่ากะ
- โอที 4 ชั่วโมง
- เบี้ยขยัน 
- ค่าตำแหน่งงาน
- ประกันสังคม
- หอพักพนักงานประจำโรงงาน 
- รถรับ - ส่งพนักงาน
- ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน
- ห้องพยาบาลบริการ 24 ชม.
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- สวัสดิการโรงอาหารราคาถูกสำหรับพนักงาน
- งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่
- โบนัสประจำปี
- สวัสดิการเงินแสดงความยินดีแต่งงาน
- ของขวัญคลอดบุตร
- เงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจศพให้ครอบครัว
- กระเช้าของขวัญเยี่ยมไข้
 


รายละเอียดงาน
 1. วางแผน ให้คำปรึกษาพร้อมทั้งบริหารพนักงานให้ปฏิบัติตามแผนงาน
 2. ควบคุมดูแล ติดตาม สรุปผลการปฏิบัติงาน การตรวจเช็คสินค้าประจำวัน การจัดเก็บสินค้า การรับส่งสินค้า ให้ถูกต้องครบถ้วน และสะดวกต่อการเบิกจ่าย
 3. ควบคุมดูแลการจัดเตรียมสินค้าตามใบเบิกสินค้าต่าง ๆ 
 4. ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ฝ่ายวางแผนการผลิต ฝ่ายควบคุมคุณภาพ เป็นต้น เพื่อให้มีสินค้าในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการ

สถานที่ปฏิบัติงาน เลขที่ 12 หมู่ที่ 3 ตำบลหัวป่า อำเภอพรหมบุรี จังหวัด สิงห์บุรี
อัตรา 1 อัตรา เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
คุณสมบัติของผู้สมัคร
 1. เพศชาย / หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป 
 2. จบการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวของ
 3. มีประสบการณ์ด้านงานคลังสินค้าอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
 4. รู้และเข้าใจระบบการบริหารสินค้าคงคลัง การจัดการคลังสินค้า
 5. มีความกระตือรือร้น ในการเรียนรู้งาน มีความอดทน 
 6. รับผิดชอบในหน้าที่ ขยัน ซื่อสัตย์ และละเอียดรอบคอบ
 7. สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft ได้เป็นอย่างดี

วิธีการสมัคร

สามารถส่งใบสมัครทาง Email ตามที่ระบุไว้
หรือมาสมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัทฯ


ติดต่อ     คุณสุทธิวรรณ สำอางค์ (คุณส้ม)
    03-651-0787 #143, 081-874-6662, 081-947-
    03-651-0786
    hr@pptthailand.com, hrd@pptthailand.com
    http://www.pptthailand.com/
    เลขที่ 12 หมู่ที่ 3 ตำบลหัวป่า อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี รหัสไปรษณีย์ 16120

    แผนที่บริษัท