Login

Hide

Close


             บริษัท โปรเพท (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2544 ด้วยเงินทุนจดทะเบียน 500 ล้านบาท เพื่อดำเนินธุรกิจด้านอุตสาหกรรมผลิตผลิตภัณฑ์ประเภทพลาสติกด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย บริษัทมีแผนการดำเนินงานการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานในระดับสากล ซึ่งบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพทั้ง ISO 9001:2008, ISO:22000, GMP, HACCP มอก. และ Q-MARK เพื่อเป็นการยืนยันและรับรองคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการบริการของบริษัท 

ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา (R&D Manager)
สวัสดิการ

- ค่ากะ
- โอที 4 ชั่วโมง
- เบี้ยขยัน 
- ค่าตำแหน่งงาน
- ประกันสังคม
- หอพักพนักงานประจำโรงงาน 
- รถรับ - ส่งพนักงาน
- ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน
- ห้องพยาบาลบริการ 24 ชม.
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- สวัสดิการโรงอาหารราคาถูกสำหรับพนักงาน
- งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่
- โบนัสประจำปี
- สวัสดิการเงินแสดงความยินดีแต่งงาน
- ของขวัญคลอดบุตร
- เงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจศพให้ครอบครัว
- กระเช้าของขวัญเยี่ยมไข้
 


รายละเอียดงาน

1. รับผิดชอบในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายและความต้องการของบริษัท
2. พัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลบรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ ส่งให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
3. จัดทำแผนการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้สอดคล้องกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์
4. รับผิดชอบในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ และตรวจสอบข้อมูลฉลากให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้
5. กำหนดสเปคของบรรจุภัณฑ์ให้กับฝ่ายผลิต และ QC ในการตรวจสอบตามสเปค


สถานที่ปฏิบัติงาน เลขที่ 12 หมู่ที่ 3 ตำบลหัวป่า อำเภอพรหมบุรี จังหวัด สิงห์บุรี
อัตรา 1 อัตรา เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
คุณสมบัติของผู้สมัคร
  1. เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
  2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิศวกรรมโพลีเมอร์ พลาสติก หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  3. มีประสบการณ์ทำงานในด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในโรงงานอุตสาหกรรมอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
  4. มีไหวพริบ และความสามารถในการเจรจาต่อรองสินค้า การติดตามงาน การประสานงาน และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
  5. มีความละเอียดรอบคอบ รับผิดชอบสูง ขยัน อดทนและมีความซื่อสัตย์
  6. มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
  7. มีความรู้ในระบบ ISO9001:2008, ISO22000:2005, GMP&HACCP
  8. มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
  9. หากมีประสบการณ์ทำงานในด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ประเภทขวดน้ำพลาสติก จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

วิธีการสมัคร

สามารถส่งใบสมัครทาง Email ตามที่ระบุไว้
หรือมาสมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัทฯ


ติดต่อ     คุณสุทธิวรรณ สำอางค์ (คุณส้ม)
    03-651-0787 #143, 081-874-6662, 081-947-
    03-651-0786
    hr@pptthailand.com, hrd@pptthailand.com
    http://www.pptthailand.com/
    เลขที่ 12 หมู่ที่ 3 ตำบลหัวป่า อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี รหัสไปรษณีย์ 16120

    แผนที่บริษัท