Login

Hide

Close


บริษัท กิจพัฒนาพิมพ์ย้อม จำกัด 
ดำเนินธุรกิจมานานเกือบ 30 ปี 
ประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม 
บริการพิมพ์ผ้า-ย้อมผ้า 
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
รวมถึงเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ 

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายพิมพ์
สวัสดิการ

1.ชุดฟอร์มประจำปี

2. โบนัสประจำปี

3. เบี้ยขยันรายปี

4. ข้าวเปล่าฟรี

5. หอพัก น้ำไฟ ฟรี

6. เงินช่วยค่าฌาปนกิจศพ บิดา มารดา คู่สมรส บุตร

7. อื่นๆ


รายละเอียดงาน

- ดูแลกระบวนการผลิตให้ไปตามเป้าหมาย
- ปรับปรุงคุณภาพของงานให้ดีขึ้น
- ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
 


สถานที่ปฏิบัติงาน ต.ท่าเสา อ.กระทุ่มแบน จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา 1 เงินเดือน
คุณสมบัติของผู้สมัคร

เพศชาย

อายุ  30 - 42 ปี

วุฒิ ปริญญาตรี  สาขาสิ่งทอ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

มีภาวะการเป็นผู้นำ สามารถทนแรงกดดันได้ดี

มีประสบการณ์อย่างน้อย 5-10 ปี

มีประสบการณ์ในด้านงานพิมพ์หรืออุตสาหกรรมสิ่งทอจะพิจารณาเป็นพิเศษ


วิธีการสมัคร
ติดต่อ     คุณวิไล จับชุน
    034-447129-30
    034-447131
    kpn.hrd@gmail.com
    -
    7 หมู่ 7 ต.ท่าเสา อ.กระทุ่มแบน สมุทรสาคร