Login

Hide

Close


พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518

พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดให้มีการจัดตั้งองค์การของฝ่ายนายจ้าง เช่นสมาคมนายจ้าง สหพันธ์นายจ้าง หรือสภาองค์การนายจ้าง หรือองค์การของลูกจ้าง เช่นสหภาพแรงงาน สหพันธ์แรงงาน สภาองค์การลูกจ้าง หรือคณะกรรมการลูกจ้าง


รหัสหนังสือ ISBN : 9786162601507

ผู้เขียน : อาจารย์รุ่งโรจน์ รื่นเริงวงศ์

ขนาดหนังสือ : A5 พิมพ์ ขาว-ดำ ทั้งเล่ม

จำนวนหน้า : 640

ร้านจำหน่าย :

• HR Center

  • ราคาปก 290 บาท
  • ราคาสมาชิก290 บาท

จำนวน

สินค้าหมด