Login

Hide

Close


กรณีศึกษา การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์

ชุดกรณีศึกษาด้านการบริหารจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดนี้ ภายในเล่มจะประกอบด้วยปัญหาทางด้านการบริหารที่เกิดขึ้นได้จริงในงานประจำวัน ซึ่งแต่ละกรณีศึกษาก็จะมีคำตอบและรายละเอียดแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ชัดเจนในหลาย ๆ มุมมอง


รหัสหนังสือ ISBN : 9789744141583

ผู้เขียน : สุนีย์รัตน์ ลิมปนวิวธ

ขนาดหนังสือ : A5 พิมพ์ ขาว-ดำ ทั้งเล่ม

จำนวนหน้า : 234

ร้านจำหน่าย :

• HR Center

  • ราคาปก 195 บาท
  • ราคาสมาชิก195 บาท

จำนวน