การออกหนังสือเตือน นับอายุ 1 ปี นับยังไง
 
  การออกหนังสือเตือน นับอายุ 1 ปี นับยังไง    
    โดย : hr88 >> วันจันทร์ที่ 12 เดือนธันวาคม พ.ศ.2559 เวลา 12:02 น.  
   

สอบถามเพื่อนๆ HR ครับ

เนื่องจากผมเคยออกหนังสือเตือนพนักงานมา แต่ยังไม่เคยถึงขั้นไล่่พนักงานออกจากงาน

แต่เนื่องจากปัจจุบันมีแนวโน้มที่จะออกใบเตือนจริงจัง  จึงต้องละเลียอดรอบคอบในการออกหนังสือเตือน

ซึ่งผมมีข้อสงสัย  เนื่องจากหาข้อมูลจากกฏหมายแรงงานที่ระบุ  ค่อนข้างกว้าง คือ อายุของจดหมายเตือน

ได้ระบุไว้ว่า  มีอายุของหนังสือเตือน  ความผิดเดียวกัน  ซ้ำๆ ใน 1 ปี   ซึ่งใน 1 ปี

จะเริ่มนับยังไงครับ  เช่น  

1.  ออกหนังสือเตือน    วันที่  1  พฤศจิกายน  2559   อายุความผิดของพนักงานที่ซ้ำๆ เรื่องเดิม  คือนับ

     จาก  วันที่ 1 พฤศิจกายน 2559 ไปครบ 1 ปี  วันที่ 31 ตุลาคม 2560 ใช่ไหมครับ

2.  หรือว่านับเป็นปี ต่อปี   เช่น   หนังสือเตือน ในปี 59  ทั้งหมดกี่ใบ ในความผิดซ้ำๆ  พอขึ้นปี 60  ก็เริ่มตั้งตั้งนับ      ใหม่ครับ

โดยความคิดผมส่วนตัวน่าจะเป็นข้อ 1  ซึ่งนับ 1 ปี   นับตั้งแต่ออกหนังสือไปชน ครบรอบ 1 ปี ในปีหน้า

ซึ่งผมพยายามเสริทหาข้อมูลดู ก็ไม่มีตัวอย่างประกอบให้  ข้อมูลส่วนใหญ่จะระบุเพียงว่า  มีอายุหนังสือเตือน 1 ปีเท่านั้น  เพื่อความชัดเจน และถูกต้องมากที่สุด  จึงอยากได้ข้อมูลที่มีหลักฐาน และระบุชัดเจนครับ

รบกวนเพื่อนๆ HR ที่มีข้อมูลที่ชัดเจน ระบุ ยกตัวอย่างครับ เพราะผุ้บริหารต้องการดูข้อมูล มากกว่าที่ระบุว่า

มีอายุหนังสือเตือน 1 ปี ครับ

 

ขอบคุณมากครับ 

 

 

  Re : การออกหนังสือเตือน นับอายุ 1 ปี นับยังไง    
    โดย : woracha >> วันอังคารที่ 3 เดือนมกราคม พ.ศ.2560 เวลา 09:56 น.  
   

เรื่องการนับอายุหนังสือเตือน อยู่ใน พรบ.คุ้มครองแรงงานมาตรา 119 ซึ่งเป็นมาตราที่ว่าด้วย นายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างซึ่งเลิกจ้างใน 6 กรณีตามรายละเอียดในมาตรานี้ ให้ลองไปเปิดอ่านดูนะคะ

สำหรับการนับอายุหนังสือเตือนตามคำถามนี้ อยู่ใน วงเล็บ 4 ความว่า " ฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานหรือระเบียบ หรือคำสั่งของนายจ้างอันชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรม และนายจ้างได้ตักเตือนเป็นหนังสือแล้ว เว้นแต่กรณีที่ร้ายแรงนายจ้างไม่จำเป็นต้องตักเตือน  หนังสือเตือนให้มีผลบังคับได้ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่ลูกจ้างได้กระทำผิด"

เพราะฉะนั้น การนับอายุ นับตั้งแต่วันที่ลูกจ้างกระทำความผิดค่ะ โดยถ้ามีการทำผิดซ้ำในลักษณะเดิมอีกภายใน 1 ปี อาจถูกเลิกจ้างโดยไม่ได้รับค่าชดเชยค่ะ

 

 


บริษัท เอช อาร์ เซ็นเตอร์ จำกัด
ที่อยู่ 52/37 ซอยกรุงเทพกรีฑา 15 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท์ : (02) 736-2245-7 โทรสาร : (02) 736-0470-1 e-mail : info@hrcenter.co.th แผนที่ HR Center "คลิ๊ก"