การจ้างแรงงานคนพิการ ทำงานไม่กี่เดือน ลาออก หาคนไม่ได้ ทำยังไง ?
 
  การจ้างแรงงานคนพิการ ทำงานไม่กี่เดือน ลาออก หาคนไม่ได้ ทำยังไง ?    
    โดย : hr88 >> วันศุกร์ที่ 18 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2559 เวลา 10:21 น.  
   

บริษัทฯ กำลังพิจารณาการว่าจ้างพนักงานคนพิการ เข้าทำงานกับบริษัท เพื่อส่งเสริมการมีงานทำของคนพิการ

ตามกฏหมายอย่างถูกต้อง  แต่ประสบปัญหาคือ

1. พนักงานเข้าทำงานได้ไม่กี่เดือนก็ลาออก  เช่น  เข้าทำงาน มกราคม ไปลาออก สิงหาคม  ก่อนจะถึงกำหนดที่ต้องส่งเอกสารทางราชการ  แบบนี้ จะสามารถนำไปยกเว้น ลดหย่อนได้บ้างไหม ตามระยะเวลาที่พนักงานคนพิการทำงาน

หรือว่า  ต้องมีการทำงานอย่างน้อยกี่เดือน ถึงจะเข้าหลักเกณฑ์ตามกฎหมาย  เพราะกลัวกว่าช่วงเวลาที่จะยื่นเอกสาร ให้ทางราชการ  จะไม่มีพนักงานทำงานอยู่เนื่องจากลาออกครับ  

2. มีข้อกฏหมาย หรือระเบียบไหม ที่เป็นเอกสารไหมครับ ผู้บริหารต้องการดูเอกสารอ้างอิง  ว่าพนักงานคนพิการจะต้องทำงานอย่างน้อยกี่เดือนในการทำงาน 1 ปี หรือจะต้องมีชื่ออยู่อย่างน้อยกี่เดือน ในช่วงที่ยื่น เอกสาร  เพราะการรับเข้าทำงานแล้ว   พนักงานน อาจออกก่อนในระหว่างปีได้   

ใครทราบข้อมูล ที่มีหลักฐานแจ้งว่าเงื่อนไข  พนักงานพิการต้องการงานใน 1 ปี ที่รับเข้ากี่เดือนจึงถูกต้อง แล้วถ้าพนักงานลาออกก่อน ตุลาคม หรือทำไม่กี่เดือนออก และบริษัทไม่สามารถจัดหามาแทนได้ จะทำอย่างไร  จะลดหย่อนได้ตามเดือนช่วงเวลาที่พนักงานพิการทำงานได้หรือไม่ครับ  และควรทำอย่างไร

รบกวนสอบถามด้วยครับ

ขอบคุณคุณมากครับ

 

  Re : การจ้างแรงงานคนพิการ ทำงานไม่กี่เดือน ลาออก หาคนไม่ได้ ทำยังไง ?    
    โดย : lalana >> วันพุธที่ 23 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2559 เวลา 14:13 น.  
   

เรื่องนี้ให้ดู

1. พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 มาตรา 33-36

2. กฏกระทรวงกำหนดจำนวนคนพิการที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐจะต้องรับเข้าทำงานและจำนวนเงินที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการจะต้องนำส่งเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2554 (ข้อ 3 และข้อ 5)

3. พระราชกฤษฏีกาออกตามความในประมวลรัษฏากร (ฉบับที่ 449) พ.ศ.2553

ทั้ง 3 กฎหมายและกฎกระทรวงหาได้จาก net ค่ะ

 ซึ่งเมื่อดูแล้วก็จะพบว่า เราต้องแจ้งจำนวนคนพิการที่รับเข้าทำงาน 1 ต.ค. ของปี ถ้าไม่มีคนพิการทำงานอยู่กับเราแล้วในช่วงที่ต้องแจ้ง ก็ถือว่าไม่มีคนพิการ  ส่วนค่าจ้างที่เคยจ่ายไป เราสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ค่ะ

 

 


บริษัท เอช อาร์ เซ็นเตอร์ จำกัด
ที่อยู่ 52/37 ซอยกรุงเทพกรีฑา 15 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท์ : (02) 736-2245-7 โทรสาร : (02) 736-0470-1 e-mail : info@hrcenter.co.th แผนที่ HR Center "คลิ๊ก"