Sign in         
 Register
กรอก E-mail รับข่าวสารฟรีหัวข้อบทความ
หัวข้อ  การออกแบบระบบผลตอบแทนเพื่อสร้างความผูกพันของพนักงาน (Compensation for Employee Engagement)  โดย : ดร. อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์ (86624 คลิก) 
หัวข้อ  Facebook : เครื่องมือการประเมิน Competency ของผู้สมัคร?  โดย : อาจารย์ณรงค์วิทย์ แสนทอง (21334 คลิก) 
หัวข้อ  "หน่วยงาน HR ตามที่ฝันคือ ต้องเป็นหน่วยงานที่มีส่วนร่วมในการวางแผนกลยุทธ์ขององค์กร ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้ง Deploy และ Implement กับหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อให้บรรลุภารกิจขององค์กรได้"  โดย : คุณกิตติ สัมฤทธิ์ (19792 คลิก) 
หัวข้อ  เทคนิคการสร้างความประทับใจด้วย "การทักทาย"  โดย : ดร. อาภรณ์ ภู่วิทยพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บริษัท ไทยสกิลล์ พลัส จำกัด (8742 คลิก) 
หัวข้อ  How to Implement the PMS 4P การนำทฤษฎีประเมินผลงานสู่ภาคปฏิบัติ  โดย : อาจารย์รุ่งโรจน์ อรรถานิทธิ์ (4574 คลิก) 
หัวข้อ  สร้างงานสรรหาให้มีระบบ (Constant Recruitment Process)  โดย : อาจารย์สุรศักดิ์ ใจเย็น (5138 คลิก) 
หัวข้อ  ตัวอย่างแบบฟอร์มการประเมินผลงาน  โดย : ดร. ฌาน ตรรกวิจารณ์ ผู้เชี่ยวชาญงานด้านการบริหาร (50134 คลิก) 
หัวข้อ  การจัดกิจกรรม...ช่องทางหนึ่งในการสื่อสารระบบงานบุคลากร  โดย : ดร. อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์ (4749 คลิก) 
หัวข้อ  เลือกในสิ่งที่ใช่ได้ทำในสิ่งที่ชอบ  โดย : อาจารย์ชญานิศ นิลแจ้ง (2907 คลิก) 
หัวข้อ  เทคนิคการพิจารณาและทดสอบคุณลักษณะของคนที่มี Service mind  โดย : อาจารย์ทวีวรรรณ กมลบุตร ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาทางด้าน CEM และ CRM (3641 คลิก) 
หัวข้อ  Mentor Coach: เมื่อต้องโค้ชพนักงานใหม่  โดย : อาจารย์ทัศนีย์ จารุสมบัติ (3593 คลิก) 
หัวข้อ  เจาะใจพฤติกรรมการสื่อสารเชิงคุณภาพ (สำหรับหัวหน้างาน)  โดย : อาจารย์ ณัช อุษาคณารักษ์ วิทยากร นักจิตวิทยา และที่ปรึกษาอิสระ (33838 คลิก) 
หัวข้อ  จุดอ่อนของผู้สัมภาษณ์งาน  โดย : อาจารย์สมชาย เดชนิมิตรชัย ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ (5451 คลิก) 
หัวข้อ  การสรรหาในยุคเศรษฐกิจฟื้นตัวและวิกฤติแรงงานปัจจุบัน  โดย : อาจารย์ ณัฐนรี สดใส Senior HR Manager Bangkok Flight Service Co.,Ltd. (3418 คลิก) 
หัวข้อ  วิธีวิเคราะห์คนในการสัมภาษณ์งาน  โดย : อาจารย์บัญญัติ บุญญา ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลจากองค์กรชั้นนำ (7505 คลิก) 
หัวข้อ  แผนการสื่อสารงาน HR..... เครื่องมือการบริหารจัดการที่ไม่ตกยุค  โดย : ดร. อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์ ผู้เชี่ยวชาญ ด้านฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร (37699 คลิก) 
หัวข้อ  BOOK BRIEFING: Developing and Managing Talent: How to match talent to the role and convert it to strength  โดย : ดร. อาภรณ์ ภู่วิทยพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บริษัท ไทยสกิลล์ พลัส จำกัด (2618 คลิก) 
หัวข้อ  BOOK BRIEFING: DESIGNING WORKPLACE MENTORING PROGRAMS  โดย : ดร. อาภรณ์ ภู่วิทยพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บริษัท ไทยสกิลล์ พลัส จำกัด (2431 คลิก) 
หัวข้อ  ทำไมคนถึงอยากลาออกจากงาน ?  โดย : ณัชชา นิลแจ้ง Director of Greatitude Consulting Co., Ltd. (73261 คลิก) 
หัวข้อ  ปั้น...พี่เลี้ยง ให้เป็น "โค้ช"  โดย : อ. อุไรวรรณ อยู่ชา บริษัท ไทยสกิลล์พลัส จำกัด (27190 คลิก) 

จำนวนบทความ 1,026 รายการ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15   

บริษัท เอช อาร์ เซ็นเตอร์ จำกัด
52/37 ซอยกรุงเทพกรีฑา 15 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10250
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0105540023934
โทรศัพท์ : (02) 736-2245-7 โทรสาร : (02) 736-0470-1
Email : info@hrcenter.co.th