Sign in         
 Register
กรอก E-mail รับข่าวสารฟรี

หลักสูตรทั้งหมด
หลักสูตรกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน (10)
หลักสูตรด้านการขาย/การตลาด (39)
หลักสูตรด้านการบริการ (24)
หลักสูตรสำหรับฝ่ายบุคคล (55)
หลักสูตรสำหรับพนักงานทุกระดับ (131)
หลักสูตรสำหรับระดับผู้บริหาร (48)
หลักสูตรสำหรับเลขา/ธุรการ (25)
หลักสูตรหัวหน้างาน (77)
Training Need Survey Online
หลักสูตร In-House Training ค้นหา
หลักสูตรทั้งหมด
 
หลักสูตร : ภาวะความเป็นผู้นำและผู้บังคับบัญชาที่ดี
หลักสูตร : ภาวะผู้นำ กับ การบริหารความขัดแย้ง
หลักสูตร : ภาวะผู้นำ กับการมอบหมายงานอย่างมีประสิทธิภาพ
หลักสูตร : ภาวะผู้นำกับแรงงานสัมพันธ์
หลักสูตร : ภาวะผู้นำทางการบริหารจัดการ
หลักสูตร : ภาวะผู้นำเพื่อการสื่อสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ
หลักสูตร : ภาวะผู้นำและการสร้างทีม
หลักสูตร : ภาวะผู้นำและการสร้างพลังทีม
หลักสูตร : ภาวะผู้นำและศิลปะการบริหารคนอย่างมีประสิทธิภาพ
หลักสูตร : ภาวะผู้นำและศิลปะการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
หลักสูตร : ภาวะผู้นำและศิลปะการบังคับบัญชา การสื่อสาร สั่งงาน และติดตามงาน สำหรับหัวหน้างาน
หลักสูตร : ภาวะผู้นำและศิลปะการบังคับบัญชา ระดับต้น
หลักสูตร : ภาวะผู้นำและศิลปะการบังคับบัญชา ระดับสูง
หลักสูตร : ภาวะผู้นำและศิลปะการบังคับบัญชาที่มีประสิทธิภาพ
หลักสูตร : ภาวะผู้นำและศิลปะการพัฒนาทักษะหัวหน้างาน
หลักสูตร : ภาวะผู้นำสำหรับหัวหน้างานและศิลปการสร้างแรงจูงใจ
หลักสูตร : หัวหน้างานกับการสื่อสารที่ดีกับผู้ตาม พร้อมทั้งธรรมกับการบริหาร
หลักสูตร : ผู้จัดการมืออาชีพ
หลักสูตร : ผู้จัดการมือใหม่
หลักสูตร : บริหารผลการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15   

บริษัท เอช อาร์ เซ็นเตอร์ จำกัด
52/37 ซอยกรุงเทพกรีฑา 15 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10250
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0105540023934
โทรศัพท์ : (02) 736-2245-7 โทรสาร : (02) 736-0470-1
Email : info@hrcenter.co.th