Sign in         
 Register
กรอก E-mail รับข่าวสารฟรี

Click
ดาวน์โหลดรายการหนังสือ

 HR กับปัญหา OT

 
รหัสหนังสือ ISBN : 9748512908
ประเภทหนังสือ : Miscellaneous/อื่นๆ
ผู้เขียน : ไพศาล เตมีย์
ขนาดหนังสือ : 14.8x21 ซม.
จำนวนหน้า : 122 หน้า
ราคาปก : 120 บาท
ราคาสมาชิกรายปี : 100 บาท
เข้าชม : 1482 ครั้ง
 
 สูตรคำนวณ (ไม่ลับ) ในการบริหารคน

 
รหัสหนังสือ ISBN : 9789745763906
ประเภทหนังสือ : HR Management/การบริหาร/จัดการทรัพยากรมนุษย์/บุคลากร/บุคคล
ผู้เขียน : ไพศาล เตมีย์
ขนาดหนังสือ : 14.5 x 21 ซม
จำนวนหน้า : 156 หน้า
ราคาปก : 150 บาท
ราคาสมาชิกรายปี : 135 บาท
เข้าชม : 1480 ครั้ง
 
 ผู้จัดการมือใหม่ ปั้นได้

 
รหัสหนังสือ ISBN : 9789741671304
ประเภทหนังสือ : Development/การพัฒนา
ผู้เขียน : ทวีวรรณ กมลบุตร
ขนาดหนังสือ : 13.8 x 17.2 ซม
จำนวนหน้า : 208 หน้า
ราคาปก : 180 บาท
ราคาสมาชิกรายปี : 160 บาท
เข้าชม : 1299 ครั้ง
 
 มารู้จัก Competency กันเถอะ

 
รหัสหนังสือ ISBN : 9749205952
ประเภทหนังสือ : Supervisory Skills/การพัฒนาทักษะ
ผู้เขียน : ณรงค์วิทย์ แสนทอง
ขนาดหนังสือ : 14.5x21 ซม.
จำนวนหน้า : 136 หน้า
ราคาปก : 150 บาท
ราคาสมาชิกรายปี : 130 บาท
เข้าชม : ครั้ง
 
 กลยุทธ์การบริหารฅน สำหรับคนบริหาร

 
รหัสหนังสือ ISBN : 9749241789
ประเภทหนังสือ :
ผู้เขียน : ณรงค์วิทย์ แสนทอง
ขนาดหนังสือ : 14.8x21 ซม.
จำนวนหน้า : 189 หน้า
ราคาปก : 160 บาท
ราคาสมาชิกรายปี : 140 บาท
เข้าชม : ครั้ง
 
 Competency Dictionary

 
รหัสหนังสือ ISBN : 9749285832
ประเภทหนังสือ : Competencies/KPIs
ผู้เขียน : อาภรณ์ ภูวิทยพันธุ์
ขนาดหนังสือ : 14.8 x 21 ซม.
จำนวนหน้า : 205 หน้า
ราคาปก : 180 บาท
ราคาสมาชิกรายปี : 160 บาท
เข้าชม : ครั้ง
 
 Competency เพื่อการประเมินผลงานประจำปี

 
รหัสหนังสือ ISBN : 9749343635
ประเภทหนังสือ : Competencies/KPIs
ผู้เขียน : ณรงค์วิทย์ แสนทอง
ขนาดหนังสือ : A4 (21x29.7 ซม.)
จำนวนหน้า : 125 หน้า
ราคาปก : 170 บาท
ราคาสมาชิกรายปี : 150 บาท
เข้าชม : ครั้ง
 
 เทคนิคการทำงานเชิงรุก  : Proactive

 
รหัสหนังสือ ISBN : 9749363337
ประเภทหนังสือ : Development/การพัฒนา
ผู้เขียน : อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์
ขนาดหนังสือ : 14.8 x 21 ซม.
จำนวนหน้า : 197 หน้า
ราคาปก : 170 บาท
ราคาสมาชิกรายปี : 150 บาท
เข้าชม : ครั้ง
 
 ตัวอย่างใบกำหนดหน้าที่งาน (Job Description)

 
รหัสหนังสือ ISBN : 9749375149
ประเภทหนังสือ : Miscellaneous/อื่นๆ
ผู้เขียน : ณรงค์วิทย์ แสนทอง
ขนาดหนังสือ : 18.2x25.7 ซม.
จำนวนหน้า : 372 หน้า
ราคาปก : 290 บาท
ราคาสมาชิกรายปี : 260 บาท
เข้าชม : ครั้ง
 
 HR for Non-HR

 
รหัสหนังสือ ISBN : 974937844X
ประเภทหนังสือ :
ผู้เขียน : อาภรณ์ ภู่วิทยพันธ์
ขนาดหนังสือ : 14.8 x 21 ซม.
จำนวนหน้า : 297 หน้า
ราคาปก : 190 บาท
ราคาสมาชิกรายปี : 170 บาท
เข้าชม : ครั้ง
 
 การค้นหาและวิเคราะห์เจาะลึก Competency ภาคปฏิบัติ

 
รหัสหนังสือ ISBN : 9749426959
ประเภทหนังสือ : Miscellaneous/อื่นๆ
ผู้เขียน : ปิยะชัย จันทรวงศ์ไพศาล
ขนาดหนังสือ : 14.8 x 21 ซม.
จำนวนหน้า : 188 หน้า
ราคาปก : 170 บาท
ราคาสมาชิกรายปี : 150 บาท
เข้าชม : 1512 ครั้ง
 
 การจัดทำ Job Description สมัยใหม่ (ภาคปฏิบัติ)

 
รหัสหนังสือ ISBN : 9789749433815
ประเภทหนังสือ : Competencies/KPIs
ผู้เขียน : ณรงค์วิทย์ แสนทอง
ขนาดหนังสือ : 18.2x25.7 ซม.
จำนวนหน้า : 158 หน้า
ราคาปก : 180 บาท
ราคาสมาชิกรายปี : 160 บาท
เข้าชม : 1650 ครั้ง
 
 การใช้ Microsoft Excel ในงาน HR แบบมืออาชีพ พิมพ์ครั้งที่ 4  : Excel for HR

 
รหัสหนังสือ ISBN : 978974881676
ประเภทหนังสือ : HR Management/การบริหาร/จัดการทรัพยากรมนุษย์/บุคลากร/บุคคล
ผู้เขียน : สำเริง ยิ่งถาวรสุข
ขนาดหนังสือ : 14.7 x 21 ซม
จำนวนหน้า : 260 หน้า
ราคาปก : 200 บาท
ราคาสมาชิกรายปี : 180 บาท
เข้าชม : 2116 ครั้ง
 
 HR Forms & Reports  : HR Forms & Reports

 
รหัสหนังสือ ISBN : 978974804110
ประเภทหนังสือ : HR Management/การบริหาร/จัดการทรัพยากรมนุษย์/บุคลากร/บุคคล
ผู้เขียน : คุณลัดดา เตมีย์
ขนาดหนังสือ : 14.5x21 ซม.
จำนวนหน้า : 192 หน้า
ราคาปก : 190 บาท
ราคาสมาชิกรายปี : 170 บาท
เข้าชม : 4326 ครั้ง
 
 เทคนิคการจัดกิจกรรมพนักงาน

 
รหัสหนังสือ ISBN : 9740939887
ประเภทหนังสือ : Development/การพัฒนา
ผู้เขียน : ดร.อภิชัย ศรีเมือง
ขนาดหนังสือ : 14.8 x 21 ซม.
จำนวนหน้า : 199 หน้า
ราคาปก : 190 บาท
ราคาสมาชิกรายปี : 170 บาท
เข้าชม : 1501 ครั้ง
 
 เลิกจ้างต้องระวัง

 
รหัสหนังสือ ISBN : 9789740972785
ประเภทหนังสือ : ER/Law/กฎหมาย
ผู้เขียน : ไพศาล เตมีย์
ขนาดหนังสือ : 14.8 x 21 ซม.
จำนวนหน้า : 143 หน้า
ราคาปก : 120 บาท
ราคาสมาชิกรายปี : 100 บาท
เข้าชม : 1292 ครั้ง
 
 Behavioral Competency Dictionary  : Behavioral Competency Dictionary

 
รหัสหนังสือ ISBN : 9789741397334
ประเภทหนังสือ : Competencies/KPIs
ผู้เขียน : อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์
ขนาดหนังสือ : 14.8 x 21 ซม.
จำนวนหน้า : 262 หน้า
ราคาปก : 220 บาท
ราคาสมาชิกรายปี : 200 บาท
เข้าชม : 1591 ครั้ง
 
 ปั้นคน ให้เก่งคน

 
รหัสหนังสือ ISBN : 9789749486931
ประเภทหนังสือ : HR Management/การบริหาร/จัดการทรัพยากรมนุษย์/บุคลากร/บุคคล
ผู้เขียน : ดร.จินเจอร์ ลาพิด บ๊อกดา แปลโดย วาจาสิทธิ์ ลอเสรีวานิช
ขนาดหนังสือ : A5
จำนวนหน้า : 224 หน้า
ราคาปก : 180 บาท
ราคาสมาชิกรายปี : 180 บาท
เข้าชม : 1369 ครั้ง
 
 ปั้นคนให้เก่งคน (2)  : BRINGING OUT THE BEST IN YOURSELF AT WORK

 
รหัสหนังสือ ISBN : 978974701825
ประเภทหนังสือ : Recruitment/สรรหาคัดเลือก
ผู้เขียน : ผู้แต่ง GINGER LAPID-BOGDA, PH.D. ผู้แปล วาจาสิทธิ์ ลอเสรีวานิช
ขนาดหนังสือ : 14.7 x 21 ซม
จำนวนหน้า : 172 หน้า
ราคาปก : 165 บาท
ราคาสมาชิกรายปี : 165 บาท
เข้าชม : 1329 ครั้ง
 
 คำอธิบายกฎหมายแรงงานเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ พิมพ์ครั้งที่ 9  : Labour Law for Human Resources Management

 
รหัสหนังสือ ISBN : 9789742035976
ประเภทหนังสือ : ER/Law/กฎหมาย
ผู้เขียน : พงษ์รัตน์ เครือกลิ่น
ขนาดหนังสือ : 18 x 27 ซม.
จำนวนหน้า : 800 หน้า
ราคาปก : 520 บาท
ราคาสมาชิกรายปี : 520 บาท
เข้าชม : ครั้ง
 
หนังสือทั้งหมด 143 รายการ หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8   

บริษัท เอช อาร์ เซ็นเตอร์ จำกัด
52/37 ซอยกรุงเทพกรีฑา 15 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10250
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0105540023934
โทรศัพท์ : (02) 736-2245-7 โทรสาร : (02) 736-0470-1
Email : info@hrcenter.co.th