Sign in         
 Register
กรอก E-mail รับข่าวสารฟรี

หลักสูตรทั้งหมด
หลักสูตรกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน (10)
หลักสูตรด้านการขาย/การตลาด (39)
หลักสูตรด้านการบริการ (24)
หลักสูตรสำหรับฝ่ายบุคคล (55)
หลักสูตรสำหรับพนักงานทุกระดับ (131)
หลักสูตรสำหรับระดับผู้บริหาร (48)
หลักสูตรสำหรับเลขา/ธุรการ (25)
หลักสูตรหัวหน้างาน (77)
Training Need Survey Online
หลักสูตร In-House Training ค้นหา
หลักสูตรทั้งหมด
 
หลักสูตร : การเจรจาต่อรองทางการขายแบบ Triple Win ในงานขายและจัดซื้ออย่างมีประสิทธิภาพ
หลักสูตร : ภาวะผู้นำและศิลปะการบังคับบัญชา และการสื่อสาร และการติดตามงาน สำหรับหัวหน้างาน
หลักสูตร : Service Mind
หลักสูตร : ขับรถอย่างไร ป้องกันอุบัติเหตุ
หลักสูตร : เทคนิคการขายทางโทรศัพท์แบบมืออาชีพ
หลักสูตร : Customer Service in Expellers & Service Mind
หลักสูตร : Positive Thinking
หลักสูตร : เทคนิคการบริหารและการแก้ไขปัญหาคำต่อว่า คำตำหนิ คำบ่น
หลักสูตร : Completency เพื่อการพัฒนาบุคลากร
หลักสูตร : EQ , AQ, การติดต่อสื่อสารและการทำงานร่วมกัน
หลักสูตร : การพัฒนาพนักงานขายประจำร้านด้านการขายและการให้บริการ
หลักสูตร : เทคนิคการสร้างแรงจูงใจให้ลูกน้อง
หลักสูตร : เทคนิคการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ
หลักสูตร : เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ
หลักสูตร : Competency - Based In Practice
หลักสูตร : การบริหารความขัดแย้ง
หลักสูตร : การใช้ KPI เพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงาน
หลักสูตร : แนวคิดใหม่ในการบริหารลูกค้ารายใหญ่ เพื่อสร้างความภักดี
หลักสูตร : ภาวะผู้นำ กับการบริหารความขัดแย้ง
หลักสูตร : การบริหารสำนักงานและการจัดการงานประจำ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15   

บริษัท เอช อาร์ เซ็นเตอร์ จำกัด
52/37 ซอยกรุงเทพกรีฑา 15 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10250
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0105540023934
โทรศัพท์ : (02) 736-2245-7 โทรสาร : (02) 736-0470-1
Email : info@hrcenter.co.th