Sign in         
 Register
กรอก E-mail รับข่าวสารฟรี

Click
ดาวน์โหลดรายการหนังสือ

 การพัฒนาคนเพิ่มผลงานด้วย Easy IDP แบบง่าย..ใช้ได้ผลจริง

 
รหัสหนังสือ ISBN : 9786167444352
ประเภทหนังสือ : Development/การพัฒนา
ผู้เขียน : อาจารย์สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา
ขนาดหนังสือ : A5
จำนวนหน้า : 152 หน้า
ราคาปก : 150 บาท
ราคาสมาชิกรายปี : 135 บาท
เข้าชม : 2013 ครั้ง
 
 ตัวอย่างคดีเลิกจ้าง

 
รหัสหนังสือ ISBN : 9786167444314
ประเภทหนังสือ : ER/Law/กฎหมาย
ผู้เขียน : อาจารย์สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา
ขนาดหนังสือ : A5
จำนวนหน้า : 148 หน้า
ราคาปก : 150 บาท
ราคาสมาชิกรายปี : 135 บาท
เข้าชม : 1894 ครั้ง
 
 อาชีพที่ใช่ตัวตนคน 9 แบบ เล่ม 1

 
รหัสหนังสือ ISBN : 9786169165507
ประเภทหนังสือ : Recruitment/สรรหาคัดเลือก
ผู้เขียน : อลิซาเบ็ต เวกลี่ย์ , อิงกริด สแต็บ แปลโดย วาจาสิทธิ์ ลอเสรีวานิช
ขนาดหนังสือ : A5
จำนวนหน้า : 208 หน้า
ราคาปก : 180 บาท
ราคาสมาชิกรายปี : 180 บาท
เข้าชม : ครั้ง
 
 HR Policies and Procedures  : HR Policies and Procedures

 
รหัสหนังสือ ISBN : 9786167444321
ประเภทหนังสือ : HR Management/การบริหาร/จัดการทรัพยากรมนุษย์/บุคลากร/บุคคล
ผู้เขียน : อาจารย์ลัดดา เตมีย์
ขนาดหนังสือ : A4
จำนวนหน้า : 217 หน้า
ราคาปก : 240 บาท
ราคาสมาชิกรายปี : 215 บาท
เข้าชม : ครั้ง
 
 HR Shared Service

 
รหัสหนังสือ ISBN : 9786167444291
ประเภทหนังสือ : Recruitment/สรรหาคัดเลือก
ผู้เขียน : ดร.กฤติน กุลเพ็ง
ขนาดหนังสือ : A5
จำนวนหน้า : 139 หน้า
ราคาปก : 140 บาท
ราคาสมาชิกรายปี : 120 บาท
เข้าชม : 2359 ครั้ง
 
 Performance Indicators (PIs) Dictionary เล่ม 2

 
รหัสหนังสือ ISBN : 9786167444307
ประเภทหนังสือ : Competencies/KPIs
ผู้เขียน : ดร.อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์
ขนาดหนังสือ : A5
จำนวนหน้า : 350 หน้า
ราคาปก : 290 บาท
ราคาสมาชิกรายปี : 260 บาท
เข้าชม : 1888 ครั้ง
 
 กฎหมายแรงงานเกี่ยวกับการเลิกจ้าง  : Labour Law in Terms of Dismissal

 
รหัสหนังสือ ISBN : 9786163021014
ประเภทหนังสือ : ER/Law/กฎหมาย
ผู้เขียน : อาจารย์พงษ์รัตน์ เครือกลิ่น
ขนาดหนังสือ : A5
จำนวนหน้า : 356 หน้า
ราคาปก : 270 บาท
ราคาสมาชิกรายปี : 270 บาท
เข้าชม : ครั้ง
 
 ศิลปะการพูดสำหรับผู้นำ

 
รหัสหนังสือ ISBN : 9789744141316
ประเภทหนังสือ : Supervisory Skills/การพัฒนาทักษะ
ผู้เขียน : สมชาติ กิจยรรยง
ขนาดหนังสือ : A5
จำนวนหน้า : 176 หน้า
ราคาปก : 175 บาท
ราคาสมาชิกรายปี : 175 บาท
เข้าชม : ครั้ง
 
 101 HR Tools for Success

 
รหัสหนังสือ ISBN : 9786167444284
ประเภทหนังสือ : Recruitment/สรรหาคัดเลือก
ผู้เขียน : ดร.อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์
ขนาดหนังสือ : A5
จำนวนหน้า : 420 หน้า
ราคาปก : 340 บาท
ราคาสมาชิกรายปี : 305 บาท
เข้าชม : ครั้ง
 
 บูรณาการงานทรัพยากรมนุษย์ เพื่อเพิ่มสมรรถนะองค์การ  : Integrated HR Strengthening Corporate Competency

 
รหัสหนังสือ ISBN : 9786167444260
ประเภทหนังสือ : HR Management/การบริหาร/จัดการทรัพยากรมนุษย์/บุคลากร/บุคคล
ผู้เขียน : อาจารย์สุรเชษฐ หฤษฎ์ภูมิ
ขนาดหนังสือ : A5
จำนวนหน้า : 200 หน้า
ราคาปก : 190 บาท
ราคาสมาชิกรายปี : 170 บาท
เข้าชม : 1462 ครั้ง
 
 การวิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรมบนพื้นฐานของ COMPETENCY

 
รหัสหนังสือ ISBN : 9786167444277
ประเภทหนังสือ : Recruitment/สรรหาคัดเลือก
ผู้เขียน : ดร.อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์
ขนาดหนังสือ : A5
จำนวนหน้า : 175 หน้า
ราคาปก : 180 บาท
ราคาสมาชิกรายปี : 160 บาท
เข้าชม : ครั้ง
 
 พิชิต 7 Leadership Competencies ด้วยเอ็นเนียแกรม เล่ม 2

 
รหัสหนังสือ ISBN : 9786169012504
ประเภทหนังสือ : Supervisory Skills/การพัฒนาทักษะ
ผู้เขียน : ดร.จินเจอร์ ลาพิด – บ็อกดา
ขนาดหนังสือ : A5
จำนวนหน้า : 208 หน้า
ราคาปก : 220 บาท
ราคาสมาชิกรายปี : 220 บาท
เข้าชม : ครั้ง
 
 ตัวอย่างข้อบังคับ เกี่ยวกับการทำงาน ประกาศ สัญญาจ้าง หนังสือเตือน หนังสือเลิกจ้าง

 
รหัสหนังสือ ISBN : 9786167444499
ประเภทหนังสือ : ER/Law/กฎหมาย
ผู้เขียน : อาจารย์สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา
ขนาดหนังสือ : A5
จำนวนหน้า : 176 หน้า
ราคาปก : 170 บาท
ราคาสมาชิกรายปี : 150 บาท
เข้าชม : ครั้ง
 
 โดดเด่นเหนือใคร  : 47 Ways to Make Your Organization Exceptional

 
รหัสหนังสือ ISBN : 9789746554121
ประเภทหนังสือ : Development/การพัฒนา
ผู้เขียน : จอห์น จี. มิลเลอร์
ขนาดหนังสือ : A5
จำนวนหน้า : 176 หน้า
ราคาปก : 230 บาท
ราคาสมาชิกรายปี : 230 บาท
เข้าชม : ครั้ง
 
 กลยุทธ์การสรรหาบุคลากร

 
รหัสหนังสือ ISBN : 9786167444222
ประเภทหนังสือ : Recruitment/สรรหาคัดเลือก
ผู้เขียน : ดร.กฤติน กุลเพ็ง
ขนาดหนังสือ : A5
จำนวนหน้า : 206 หน้า
ราคาปก : 190 บาท
ราคาสมาชิกรายปี : 170 บาท
เข้าชม : ครั้ง
 
 HR สรรหามาเล่า

 
รหัสหนังสือ ISBN : 9786167444246
ประเภทหนังสือ : Recruitment/สรรหาคัดเลือก
ผู้เขียน : ดร.กฤติน กุลเพ็ง
ขนาดหนังสือ : A5
จำนวนหน้า : 176 หน้า
ราคาปก : 170 บาท
ราคาสมาชิกรายปี : 150 บาท
เข้าชม : ครั้ง
 
 ค่าตอบแทน ชวนคิด ชวนคุย

 
รหัสหนังสือ ISBN : 9786167444239
ประเภทหนังสือ : Compensation/การบริหารจัดการเงินเดือน
ผู้เขียน : คุณไพศาล เตมีย์
ขนาดหนังสือ : A5
จำนวนหน้า : 131 หน้า
ราคาปก : 150 บาท
ราคาสมาชิกรายปี : 135 บาท
เข้าชม : ครั้ง
 
 108 คำถาม/คำตอบ/คำแนะนำ ในการทำงานกับคน เล่ม 2

 
รหัสหนังสือ ISBN : 9786167444208
ประเภทหนังสือ : ER/Law/กฎหมาย
ผู้เขียน : สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา
ขนาดหนังสือ : A5
จำนวนหน้า : 295 หน้า
ราคาปก : 230 บาท
ราคาสมาชิกรายปี : 200 บาท
เข้าชม : ครั้ง
 
 บริหารแรงงานสัมพันธ์อย่างไรให้สัมฤทธิผล

 
รหัสหนังสือ ISBN : 9786167444185
ประเภทหนังสือ : ER/Law/กฎหมาย
ผู้เขียน : ดร.อภิชัย ศรีเมือง
ขนาดหนังสือ : A5
จำนวนหน้า : 271 หน้า
ราคาปก : 220 บาท
ราคาสมาชิกรายปี : 200 บาท
เข้าชม : ครั้ง
 
 ST-A-R Interview การสัมภาษณ์งานอย่างมืออาชีพ

 
รหัสหนังสือ ISBN : 9786167444192
ประเภทหนังสือ : Recruitment/สรรหาคัดเลือก
ผู้เขียน : ดร.อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์
ขนาดหนังสือ : A5
จำนวนหน้า : 592 หน้า
ราคาปก : 400 บาท
ราคาสมาชิกรายปี : 360 บาท
เข้าชม : ครั้ง
 
หนังสือทั้งหมด 143 รายการ หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8   

บริษัท เอช อาร์ เซ็นเตอร์ จำกัด
52/37 ซอยกรุงเทพกรีฑา 15 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10250
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0105540023934
โทรศัพท์ : (02) 736-2245-7 โทรสาร : (02) 736-0470-1
Email : info@hrcenter.co.th