Sign in         
 Register
กรอก E-mail รับข่าวสารฟรี

Click
ดาวน์โหลดรายการหนังสือ

 HRMBA จุดประกายความคิด เสริมอาวุธด้านบริหารคน

 
รหัสหนังสือ ISBN : 9786163020604
ประเภทหนังสือ : HR Management/การบริหาร/จัดการทรัพยากรมนุษย์/บุคลากร/บุคคล
ผู้เขียน : อาจารย์ พงศา บุญชัยวัฒนโชติ
ขนาดหนังสือ : A5
จำนวนหน้า : 208 หน้า
ราคาปก : 150 บาท
ราคาสมาชิกรายปี : 150 บาท
เข้าชม : 1727 ครั้ง
 
 HR How to เรียนรู้การบริหารคนผ่านประสบการณ์จริงจากมืออาชีพ

 
รหัสหนังสือ ISBN : 9786163020611
ประเภทหนังสือ : HR Management/การบริหาร/จัดการทรัพยากรมนุษย์/บุคลากร/บุคคล
ผู้เขียน : อาจารย์ธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์
ขนาดหนังสือ : A5
จำนวนหน้า : 208 หน้า
ราคาปก : 150 บาท
ราคาสมาชิกรายปี : 150 บาท
เข้าชม : 1836 ครั้ง
 
 การสื่อสารโน้มน้าวใจ  : Communicating Effectively

 
รหัสหนังสือ ISBN : 9789744143440
ประเภทหนังสือ : Supervisory Skills/การพัฒนาทักษะ
ผู้เขียน : มิลเลอร์ , โรเบิร์ต บี , ผู้แต่งร่วม ผุ้แปล วุฒินันท์ ชุมภู
ขนาดหนังสือ : A5
จำนวนหน้า : 358 หน้า
ราคาปก : 250 บาท
ราคาสมาชิกรายปี : 250 บาท
เข้าชม : 1376 ครั้ง
 
 พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518

 
รหัสหนังสือ ISBN : 9786162601507
ประเภทหนังสือ : ER/Law/กฎหมาย
ผู้เขียน : อาจารย์รุ่งโรจน์ รื่นเริงวงศ์
ขนาดหนังสือ : A5
จำนวนหน้า : 640 หน้า
ราคาปก : 290 บาท
ราคาสมาชิกรายปี : 290 บาท
เข้าชม : 1449 ครั้ง
 
 การดำเนินการจัดหลักสูตรฝึกอบรมบนพื้นฐาน COMPETENCY  : Training Implementation :Competency- Based

 
รหัสหนังสือ ISBN : 9786167444468
ประเภทหนังสือ : Development/การพัฒนา
ผู้เขียน : ดร.อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์
ขนาดหนังสือ : A5
จำนวนหน้า : 181 หน้า
ราคาปก : 180 บาท
ราคาสมาชิกรายปี : 160 บาท
เข้าชม : 1658 ครั้ง
 
 พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537 และ พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533

 
รหัสหนังสือ ISBN : 9786162601484
ประเภทหนังสือ : ER/Law/กฎหมาย
ผู้เขียน : อาจารย์รุ่งโรจน์ รื่นเริงวงศ์
ขนาดหนังสือ : A5
จำนวนหน้า : 440 หน้า
ราคาปก : 250 บาท
ราคาสมาชิกรายปี : 250 บาท
เข้าชม : 1475 ครั้ง
 
 Career Development in Practice พ.4

 
รหัสหนังสือ ISBN : 9786167444451
ประเภทหนังสือ : Development/การพัฒนา
ผู้เขียน : ดร.อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์
ขนาดหนังสือ : A5
จำนวนหน้า : 269 หน้า
ราคาปก : 250 บาท
ราคาสมาชิกรายปี : 225 บาท
เข้าชม : 1761 ครั้ง
 
 สัญญาจ้างแรงงาน

 
รหัสหนังสือ ISBN : 9786162601507
ประเภทหนังสือ : ER/Law/กฎหมาย
ผู้เขียน : อาจารย์รุ่งโรจน์ รื่นเริงวงศ์
ขนาดหนังสือ : A5
จำนวนหน้า : 328 หน้า
ราคาปก : 250 บาท
ราคาสมาชิกรายปี : 250 บาท
เข้าชม : 1508 ครั้ง
 
 พรีเซนต์อย่างโปร

 
รหัสหนังสือ ISBN : 9786167444444
ประเภทหนังสือ : Recruitment/สรรหาคัดเลือก
ผู้เขียน : อาจารย์ศิริรัตน์ ศิริวรรณ
ขนาดหนังสือ : A5
จำนวนหน้า : 112 หน้า
ราคาปก : 120 บาท
ราคาสมาชิกรายปี : 100 บาท
เข้าชม : 1542 ครั้ง
 
 การจัดทำสถิติข้อมูล การรายงานและการควบคุมระบบงาน HR

 
รหัสหนังสือ ISBN : 9786167444437
ประเภทหนังสือ : Recruitment/สรรหาคัดเลือก
ผู้เขียน : ดร.กฤติน กุลเพ็ง
ขนาดหนังสือ : A5
จำนวนหน้า : 184 หน้า
ราคาปก : 200 บาท
ราคาสมาชิกรายปี : 180 บาท
เข้าชม : 2265 ครั้ง
 
 ตัวอย่างการใช้มาตรการทางวินัยอย่างสร้างสรรค์

 
รหัสหนังสือ ISBN : 9786167444420
ประเภทหนังสือ : ER/Law/กฎหมาย
ผู้เขียน : อาจารย์สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา
ขนาดหนังสือ : A5
จำนวนหน้า : 157 หน้า
ราคาปก : 170 บาท
ราคาสมาชิกรายปี : 150 บาท
เข้าชม : 1574 ครั้ง
 
 การออกแบบโปรแกรมฝึกอบรมบนพื้นฐาน COMPETENCY  : Training Program: Competency - Based

 
รหัสหนังสือ ISBN : 9786167444413
ประเภทหนังสือ : Development/การพัฒนา
ผู้เขียน : ดร.อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์
ขนาดหนังสือ : A5
จำนวนหน้า : 168 หน้า
ราคาปก : 180 บาท
ราคาสมาชิกรายปี : 160 บาท
เข้าชม : 1839 ครั้ง
 
 ถามมา – ตอบไป เรื่องค่าตอบแทน

 
รหัสหนังสือ ISBN : 9786167444406
ประเภทหนังสือ : Compensation/การบริหารจัดการเงินเดือน
ผู้เขียน : อาจารย์รุ่งโรจน์ อรรถานิทธิ์
ขนาดหนังสือ : A5
จำนวนหน้า : 224 หน้า
ราคาปก : 220 บาท
ราคาสมาชิกรายปี : 200 บาท
เข้าชม : 1718 ครั้ง
 
 อาชีพที่ใช่ตัวตนคน 9 แบบ เล่ม 2

 
รหัสหนังสือ ISBN : 9786169165514
ประเภทหนังสือ : Recruitment/สรรหาคัดเลือก
ผู้เขียน : อลิซาเบ็ต เวกลี่ย์ , อิงกริด สแต็บ แปลโดย วาจาสิทธิ์ ลอเสรีวานิช
ขนาดหนังสือ : A5
จำนวนหน้า : 208 หน้า
ราคาปก : 180 บาท
ราคาสมาชิกรายปี : 180 บาท
เข้าชม : 1614 ครั้ง
 
 HR DICTIONARY

 
รหัสหนังสือ ISBN : 9786167444390
ประเภทหนังสือ : Development/การพัฒนา
ผู้เขียน : ดร.อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์
ขนาดหนังสือ : A5
จำนวนหน้า : 190 หน้า
ราคาปก : 200 บาท
ราคาสมาชิกรายปี : 180 บาท
เข้าชม : 2004 ครั้ง
 
 การโค้ช เพื่อพัฒนาผลการปฏิบัติงานที่ยอดเยี่ยม

 
รหัสหนังสือ ISBN : 9786167444383
ประเภทหนังสือ : Supervisory Skills/การพัฒนาทักษะ
ผู้เขียน : อาจารย์ศิริรัตน์ ศิริวรรณ
ขนาดหนังสือ : A5
จำนวนหน้า : 109 หน้า
ราคาปก : 120 บาท
ราคาสมาชิกรายปี : 100 บาท
เข้าชม : 1503 ครั้ง
 
 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522

 
รหัสหนังสือ ISBN : 9786162601255
ประเภทหนังสือ : ER/Law/กฎหมาย
ผู้เขียน : อาจารย์รุ่งโรจน์ รื่นเริงวงศ์
ขนาดหนังสือ : A5
จำนวนหน้า : 576 หน้า
ราคาปก : 290 บาท
ราคาสมาชิกรายปี : 290 บาท
เข้าชม : 1642 ครั้ง
 
 คุยเฟื่องเรื่อง HR

 
รหัสหนังสือ ISBN : 9786167444376
ประเภทหนังสือ : Recruitment/สรรหาคัดเลือก
ผู้เขียน : ดร.กฤติน กุลเพ็ง
ขนาดหนังสือ : A5
จำนวนหน้า : 222 หน้า
ราคาปก : 220 บาท
ราคาสมาชิกรายปี : 200 บาท
เข้าชม : 1962 ครั้ง
 
 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ.2553

 
รหัสหนังสือ ISBN : 9786162601170
ประเภทหนังสือ : ER/Law/กฎหมาย
ผู้เขียน : อาจารย์รุ่งโรจน์ รื่นเริงวงศ์
ขนาดหนังสือ : A5
จำนวนหน้า : 492 หน้า
ราคาปก : 290 บาท
ราคาสมาชิกรายปี : 290 บาท
เข้าชม : 1870 ครั้ง
 
 ตัวอย่างการจ่ายค่าจ้างและสวัสดิการ

 
รหัสหนังสือ ISBN : 9786167444369
ประเภทหนังสือ : Recruitment/สรรหาคัดเลือก
ผู้เขียน : อาจารย์สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา
ขนาดหนังสือ : A5
จำนวนหน้า : 168 หน้า
ราคาปก : 170 บาท
ราคาสมาชิกรายปี : 150 บาท
เข้าชม : 2719 ครั้ง
 
หนังสือทั้งหมด 143 รายการ หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8   

บริษัท เอช อาร์ เซ็นเตอร์ จำกัด
52/37 ซอยกรุงเทพกรีฑา 15 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10250
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0105540023934
โทรศัพท์ : (02) 736-2245-7 โทรสาร : (02) 736-0470-1
Email : info@hrcenter.co.th