Sign in         
 Register
กรอก E-mail รับข่าวสารฟรี

Click
ดาวน์โหลดรายการหนังสือ

 ตัวอย่างการเตรียมรับข้อเรียกร้องตามกฎหมายแรงงานสัมพันธ์

 
รหัสหนังสือ ISBN : 9786167444673
ประเภทหนังสือ : ER/Law/กฎหมาย
ผู้เขียน : สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา
ขนาดหนังสือ : A5
จำนวนหน้า : 208 หน้า
ราคาปก : 200 บาท
ราคาสมาชิกรายปี : 180 บาท
เข้าชม : 1270 ครั้ง
 
 โปรแกรมพัฒนาสมรรถนะด้านบริหารจัดการสำหรับผู้นำ  : Managerial Competency Development Program

 
รหัสหนังสือ ISBN : 9786167444680
ประเภทหนังสือ : Development/การพัฒนา
ผู้เขียน : ดร.อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์
ขนาดหนังสือ : A5
จำนวนหน้า : 168 หน้า
ราคาปก : 170 บาท
ราคาสมาชิกรายปี : 150 บาท
เข้าชม : 1542 ครั้ง
 
 การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรบนพื้นฐาน 70:20:10 Learning Model  : Comprtency Based 70:20:10 Learning Model

 
รหัสหนังสือ ISBN : 9786167444666
ประเภทหนังสือ : Development/การพัฒนา
ผู้เขียน : ดร.อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์
ขนาดหนังสือ : A5
จำนวนหน้า : 192 หน้า
ราคาปก : 190 บาท
ราคาสมาชิกรายปี : 170 บาท
เข้าชม : 2046 ครั้ง
 
 รู้จริง เรื่องโค้ช

 
รหัสหนังสือ ISBN : 9786167444611
ประเภทหนังสือ : Supervisory Skills/การพัฒนาทักษะ
ผู้เขียน : ศิริรัตน์ ศิริวรรณ
ขนาดหนังสือ : A5
จำนวนหน้า : 160 หน้า
ราคาปก : 160 บาท
ราคาสมาชิกรายปี : 140 บาท
เข้าชม : 1137 ครั้ง
 
 การออกแบบ & การนำไปใช้ แบบฟอร์มประเมินผลงาน

 
รหัสหนังสือ ISBN : 9786167444628
ประเภทหนังสือ : Development/การพัฒนา
ผู้เขียน : ดร.ฌาน ตรรกวิจารณ์
ขนาดหนังสือ : A5
จำนวนหน้า : 238 หน้า
ราคาปก : 240 บาท
ราคาสมาชิกรายปี : 215 บาท
เข้าชม : 1529 ครั้ง
 
 ปรับเงินเดือนประจำปีอย่างไรให้พนักงานและองค์กร Happy

 
รหัสหนังสือ ISBN : 9786167444642
ประเภทหนังสือ : Compensation/การบริหารจัดการเงินเดือน
ผู้เขียน : ดร.สุพจน์ นาคสวัสดิ์
ขนาดหนังสือ : A5
จำนวนหน้า : 200 หน้า
ราคาปก : 200 บาท
ราคาสมาชิกรายปี : 180 บาท
เข้าชม : 1337 ครั้ง
 
 SMART JD (Smart Job Description)  : Smart Job Description

 
รหัสหนังสือ ISBN : 9786163020888
ประเภทหนังสือ : Recruitment/สรรหาคัดเลือก
ผู้เขียน : พงศา บุญชัยวัฒน์โชติ
ขนาดหนังสือ : A5
จำนวนหน้า : 220 หน้า
ราคาปก : 200 บาท
ราคาสมาชิกรายปี : 200 บาท
เข้าชม : 1654 ครั้ง
 
 ตัวอย่างคดีแรงงานที่นายจ้างชนะคดี

 
รหัสหนังสือ ISBN : 9786167444604
ประเภทหนังสือ : ER/Law/กฎหมาย
ผู้เขียน : อาจารย์สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา
ขนาดหนังสือ : A5
จำนวนหน้า : 208 หน้า
ราคาปก : 200 บาท
ราคาสมาชิกรายปี : 180 บาท
เข้าชม : 1259 ครั้ง
 
 ทุนทางปัญญา พัฒนาองค์กรไม่ง้อเงิน  : Intellectual Capital

 
รหัสหนังสือ ISBN : 9786167444581
ประเภทหนังสือ : Development/การพัฒนา
ผู้เขียน : นิพัฒน์ ชัยวรมุขกุลและวชิราพร (บวรกิติวงศ์) ชัยวรมุขกุล
ขนาดหนังสือ : A5
จำนวนหน้า : 204 หน้า
ราคาปก : 180 บาท
ราคาสมาชิกรายปี : 160 บาท
เข้าชม : 1546 ครั้ง
 
 ตัวอย่างคดีแรงงานที่นายจ้างแพ้คดี

 
รหัสหนังสือ ISBN : 9786167444574
ประเภทหนังสือ : ER/Law/กฎหมาย
ผู้เขียน : อาจารย์สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา
ขนาดหนังสือ : A5
จำนวนหน้า : 184 หน้า
ราคาปก : 180 บาท
ราคาสมาชิกรายปี : 160 บาท
เข้าชม : 1237 ครั้ง
 
 ถาม-ตอบ ปัญหางาน HR

 
รหัสหนังสือ ISBN : 9786167444598
ประเภทหนังสือ : ER/Law/กฎหมาย
ผู้เขียน : ลัดดา เตมีย์
ขนาดหนังสือ : A5
จำนวนหน้า : 144 หน้า
ราคาปก : 140 บาท
ราคาสมาชิกรายปี : 120 บาท
เข้าชม : 1518 ครั้ง
 
 ตัวอย่าง SMART Job Description

 
รหัสหนังสือ ISBN : 9786167444543
ประเภทหนังสือ : Recruitment/สรรหาคัดเลือก
ผู้เขียน : ณรงค์วิทย์ แสนทอง
ขนาดหนังสือ : A5
จำนวนหน้า : 142 หน้า
ราคาปก : 140 บาท
ราคาสมาชิกรายปี : 120 บาท
เข้าชม : 2129 ครั้ง
 
 การบริหารบุคลากรแบบ 360 องศา

 
รหัสหนังสือ ISBN : 9786167444567
ประเภทหนังสือ : Development/การพัฒนา
ผู้เขียน : ดร.อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์
ขนาดหนังสือ : A5
จำนวนหน้า : 262 หน้า
ราคาปก : 260 บาท
ราคาสมาชิกรายปี : 230 บาท
เข้าชม : 1710 ครั้ง
 
 การประเมินผลการฝึกอบรมบนพื้นฐาน COMPETENCY  : Training Evaluation Competency-Based

 
รหัสหนังสือ ISBN : 9786167444536
ประเภทหนังสือ : Development/การพัฒนา
ผู้เขียน : ดร.อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์
ขนาดหนังสือ : A5
จำนวนหน้า : 216 หน้า
ราคาปก : 200 บาท
ราคาสมาชิกรายปี : 180 บาท
เข้าชม : 1803 ครั้ง
 
 นิวโรเทรนนิ่ง ผ่าสมองสอนพนักงาน

 
รหัสหนังสือ ISBN : 9786167444529
ประเภทหนังสือ : Development/การพัฒนา
ผู้เขียน : สุพจน์ นาคสวัสดิ์
ขนาดหนังสือ : A5
จำนวนหน้า : 230 หน้า
ราคาปก : 220 บาท
ราคาสมาชิกรายปี : 200 บาท
เข้าชม : 1976 ครั้ง
 
 รู้ไว้ก่อนเริ่มงาน

 
รหัสหนังสือ ISBN : 9786167444512
ประเภทหนังสือ : HR Management/การบริหาร/จัดการทรัพยากรมนุษย์/บุคลากร/บุคคล
ผู้เขียน : อาจารย์ ไพศาล เตมีย์
ขนาดหนังสือ : A5
จำนวนหน้า : 168 หน้า
ราคาปก : 170 บาท
ราคาสมาชิกรายปี : 150 บาท
เข้าชม : 1641 ครั้ง
 
 การบริหารคณะกรรมการในองค์กร

 
รหัสหนังสือ ISBN : 9786167444475
ประเภทหนังสือ : ER/Law/กฎหมาย
ผู้เขียน : ดร.อภิชัย ศรีเมือง
ขนาดหนังสือ : A5
จำนวนหน้า : 224 หน้า
ราคาปก : 220 บาท
ราคาสมาชิกรายปี : 200 บาท
เข้าชม : 1548 ครั้ง
 
 เก่งพูดอังกฤษในที่ทำงาน

 
รหัสหนังสือ ISBN : 9789744143334
ประเภทหนังสือ : Miscellaneous/อื่นๆ
ผู้เขียน : ฟินแมน (Finman)
ขนาดหนังสือ : A5
จำนวนหน้า : 336 หน้า
ราคาปก : 220 บาท
ราคาสมาชิกรายปี : 220 บาท
เข้าชม : 1607 ครั้ง
 
 1000 ประโยคพูดในทุกสถานการณ์การทำงานที่เป็นปัญหา

 
รหัสหนังสือ ISBN : 9789744142849
ประเภทหนังสือ : Miscellaneous/อื่นๆ
ผู้เขียน : เมอริล รูเนียน
ขนาดหนังสือ : A5
จำนวนหน้า : 204 หน้า
ราคาปก : 200 บาท
ราคาสมาชิกรายปี : 200 บาท
เข้าชม : 1394 ครั้ง
 
 เทคนิคการ “ร่าง” และ “ใช้” ระเบียบสวัสดิการ พร้อมปัญหาคดีแรงงาน 36 ประเด็น

 
รหัสหนังสือ ISBN : 9786163020482
ประเภทหนังสือ : ER/Law/กฎหมาย
ผู้เขียน : รศ.เพิ่มบุญ แก้วเขียว
ขนาดหนังสือ : A5
จำนวนหน้า : 464 หน้า
ราคาปก : 400 บาท
ราคาสมาชิกรายปี : 400 บาท
เข้าชม : 1419 ครั้ง
 
หนังสือทั้งหมด 143 รายการ หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8   

บริษัท เอช อาร์ เซ็นเตอร์ จำกัด
52/37 ซอยกรุงเทพกรีฑา 15 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10250
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0105540023934
โทรศัพท์ : (02) 736-2245-7 โทรสาร : (02) 736-0470-1
Email : info@hrcenter.co.th