Sign in         
 Register
กรอก E-mail รับข่าวสารฟรีหัวข้อบทความ
หัวข้อ  กฎกระทรวงกำหนดงานที่ลูกจ้างไม่มีสิทธิได้รับค่าล่วงเวลาและค่าล่วงเวลาในวันหยุด พ.ศ. ๒๕๕๒   (2950 คลิก) 
หัวข้อ  กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลา และอัตราการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพเป็นการเฉพาะในช่วงเวลาที่มีการลดอัตราเงินสมทบ พ.ศ. ๒๕๕๒   (2215 คลิก) 
หัวข้อ  กฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๕๒   (2580 คลิก) 
หัวข้อ  กฏกระทรวง กำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสงคม และกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลา และอัตราการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพเป็นการเฉพาะในช่วงเวลาที่มีการลดอัตราเงินสมทบ พ.ศ. ๒๕๕๒   (2568 คลิก) 
หัวข้อ  การเสริมสร้างแสนยานุภาพในงานฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน ( ตอนที่ 3 )  โดย : สมชาย_หลักคงคา (3682 คลิก) 
หัวข้อ  บทสัมภาษณ์ที่ปรึกษาเกี่ยวกับแนวคิดการบริหารผลงาน (PMS)   (9305 คลิก) 
หัวข้อ  แนวคิด PMS – จากมุมมองนักปฏิบัติ   (4372 คลิก) 
หัวข้อ  การจัดสรรโอกาส : เส้นทางลัดสู่ความสำเร็จในชีวิต  โดย : ณรงค์วิทย์_แสนทอง (10410 คลิก) 
หัวข้อ  สรุป : ประเด็นจากหลักสูตร HR CoPs (Community of Practices) เรื่อง Talent Management and Succession Planning   (4511 คลิก) 
หัวข้อ  สรุป : ประเด็นจากหลักสูตร HR CoPs (Community of Practices) เรื่อง Competency Development Roadmap   (4132 คลิก) 
หัวข้อ  กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการได้รับประโยชน์ทดแทน ในกรณีว่างงานเฉพาะผู้ประกันตนที่ถูกเลิกจ้างในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ พ.ศ.2552   (2146 คลิก) 
หัวข้อ  เปิดคัมภีร์บริหารค่าจ้าง Episode 2: การใช้ประโยชน์จากผลสำรวจค่าจ้าง (Salary Survey)  โดย : รุ่งโรจน์_อรรถานิทธิ์ (7063 คลิก) 
หัวข้อ  Job Enrichment… คืออะไรกันแน่  โดย : อาภรณ์_ภู่วิทยพันธุ์ (15182 คลิก) 
หัวข้อ  Nation-NIDA HR Forum 2008 (ครั้งที่ 18) เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2551 หัวข้อ “Battlefield for Talent Retention  โดย : อาภรณ์_ภู่วิทยพันธุ์ (1960 คลิก) 
หัวข้อ  คำถามสุดฮิตเกี่ยวกับ IDP -จากการสัมมนา  โดย : อาภรณ์_ภู่วิทยพันธุ์ (16204 คลิก) 
หัวข้อ  แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) ตอน เครื่องมือการพัฒนาบุคลากรด้วย “การฝึกอบรมในห้องเรียน  โดย : อาภรณ์_ภู่วิทยพันธุ์ (4956 คลิก) 
หัวข้อ  บทความชุด SUCCESSION PLAN MANAGEMENT ตอน “หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้สืบทอดตำแหน่ง (Candidate)”  โดย : ณรงค์วิทย์_แสนทอง (4514 คลิก) 
หัวข้อ  การเสริมสร้างแสนยานุภาพในงานฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน ( ตอนที่ 2 )  โดย : สมชาย_หลักคงคา (11020 คลิก) 
หัวข้อ  เปิดคัมภีร์บริหารค่าจ้าง Episode 1: การปรับค่าจ้างประจำปี  โดย : รุ่งโรจน์_อรรถานิทธิ์ (9659 คลิก) 
หัวข้อ  การบริหารชื่อเรียกตำแหน่งงานในองค์กรนั้นสำคัญไฉน?  โดย : ณรงค์วิทย์_แสนทอง (71488 คลิก) 

จำนวนบทความ 1,026 รายการ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15   

บริษัท เอช อาร์ เซ็นเตอร์ จำกัด
52/37 ซอยกรุงเทพกรีฑา 15 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10250
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0105540023934
โทรศัพท์ : (02) 736-2245-7 โทรสาร : (02) 736-0470-1
Email : info@hrcenter.co.th