Sign in         
 Register
กรอก E-mail รับข่าวสารฟรีหัวข้อบทความ
หัวข้อ  ศัพท์เทคนิคงาน HR (2)  โดย : ดร. อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์ (3698 คลิก) 
หัวข้อ  ศัพท์เทคนิคงาน HR (3)  โดย : ดร. อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์ (31475 คลิก) 
หัวข้อ  ศัพท์เทคนิคงาน HR (4)  โดย : ดร. อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์ (3845 คลิก) 
หัวข้อ  บทบาทงานด้าน HR ที่มีต่อ Line Manager (ตอนที่ 1)  โดย : อาภรณ์_ภู่วิทยพันธุ์ (24712 คลิก) 
หัวข้อ  การสร้างวัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture Buiding)  โดย : ณรงค์วิทย์_แสนทอง (23408 คลิก) 
หัวข้อ  SME Talk : กฎหมายครั้งละประเด็น เรื่องที่ 1 การบอกกล่าวล่วงหน้า  โดย : ไพศาล_เตมีย์ (6823 คลิก) 
หัวข้อ  สัญญาจ้างเหมาแรงงาน   (22931 คลิก) 
หัวข้อ  ความสัมพันธ์ในฐานะนายจ้าง-ลูกจ้าง กรณีเป็นกรรมการบริษัท   (11969 คลิก) 
หัวข้อ  ความสัมพันธ์ในฐานะนายจ้าง-ลูกจ้าง กรณีสัญญาจ้างเฉพาะรายมีกำหนดระยะเวลาจ้างแน่นอน   (9796 คลิก) 
หัวข้อ  การรับเหมาค่าแรง การรับเหมาช่วง   (47312 คลิก) 
หัวข้อ  สรุปถาม - ตอบ คณะกรรมการสวัสดิการจากงานสัมมนา   (25790 คลิก) 
หัวข้อ  ประเด็นข้อกฎหมาย ปัญหา และแนวปฏิบัติที่ควรทราบเกี่ยวการ sub-contract ด้านกำลังคน   (6594 คลิก) 
หัวข้อ  สหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบการ   (4684 คลิก) 
หัวข้อ  SME Talk : ข้อควรระวังเกี่ยวกับการออกหนังสือเตือน  โดย : ไพศาล_เตมีย์ (16069 คลิก) 
หัวข้อ  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ   (3777 คลิก) 
หัวข้อ  ข้อหารืองานประกันสังคม เรื่อง ค่าจ้าง (ค่าอาหารกลางวัน ค่าเบี้ยกันการ)   (13174 คลิก) 
หัวข้อ  ข้อหารืองานประกันสังคม เรื่อง การกระทำโดยจงใจ   (11769 คลิก) 
หัวข้อ  ข้อหารืองานประกันสังคม เรื่อง ค่าเช่าบ้าน   (5381 คลิก) 
หัวข้อ  ข้อหารืองานประกันสังคม เรื่อง นายจ้าง ลูกจ้าง (ประเภทเหมางานรายชิ้น)   (7278 คลิก) 
หัวข้อ  สรุปข้อหารือเกี่ยวกับงานประกันสังคม   (4205 คลิก) 

จำนวนบทความ 1,026 รายการ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15   

บริษัท เอช อาร์ เซ็นเตอร์ จำกัด
52/37 ซอยกรุงเทพกรีฑา 15 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10250
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0105540023934
โทรศัพท์ : (02) 736-2245-7 โทรสาร : (02) 736-0470-1
Email : info@hrcenter.co.th