Sign in         
 Register
กรอก E-mail รับข่าวสารฟรีหัวข้อบทความ
หัวข้อ  Commission จากการขายสินค้า เป็นค่าจ้างที่ต้องหักประกันสังคมหรือไม่.......ตอนที่ 4 (ฐานค่าจ้าง)  โดย : สุนีย์ ประพันจิตร (3748 คลิก) 
หัวข้อ  HR Solutions : แนวคิดใหม่ที่จะเข้ามาทดแทน HR Functions  โดย : ณรงค์วิทย์ แสนทอง (5394 คลิก) 
หัวข้อ  Commission จากการขายสินค้า เป็นค่าจ้างที่ต้องหักประกันสังคมหรือไม่.......ตอนที่ 1. (นิยาม ค่าจ้าง)  โดย : สุนีย์ ประพันจิตร (7472 คลิก) 
หัวข้อ  Commission จากการขายสินค้า เป็นค่าจ้างที่ต้องหักประกันสังคมหรือไม่.......ตอนที่ 2. ( Commission.แบบใดเป็นค่าจ้าง)  โดย : สุนีย์ ประพันจิตร (14784 คลิก) 
หัวข้อ  Commission จากการขายสินค้า เป็นค่าจ้างที่ต้องหักประกันสังคมหรือไม่.......ตอนที่ 3. (ขั้นตอน สนง.ปกส.)  โดย : สุนีย์ ประพันจิตร (2335 คลิก) 
หัวข้อ  เอกสารที่จำเป็นในงานบุคคล (4) แบบประเมินผลการปฏิบัติงานในช่วงทดลองงาน  โดย : Paniti_P (21233 คลิก) 
หัวข้อ  QCC กิจกรรมดีดี ที่ไม่ควรมองข้าม  โดย : ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์ (9987 คลิก) 
หัวข้อ  เมื่อค่าเป้าหมายของ KPI เจอทางตันจะทำอย่างไร?  โดย : ณรงค์วิทย์ แสนทอง (3797 คลิก) 
หัวข้อ  การสอนเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  โดย : ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์ (3683 คลิก) 
หัวข้อ  Six Sigma & Lean : การเขียน Project Charter สำหรบโครงการ Six Sigma ตอนที่ 1  โดย : คุณอศิชาติ วรรธโนทัย (23125 คลิก) 
หัวข้อ  Six Sigma & Lean : การเขียน Project Charter สำหรบโครงการ Six Sigma ตอนที่ 2  โดย : คุณอศิชาติ วรรธโนทัย (17312 คลิก) 
หัวข้อ  Six Sigma & Lean : การเขียน Project Charter สำหรบโครงการ Six Sigma ตอนที่ 3  โดย : คุณอศิชาติ วรรธโนทัย (3527 คลิก) 
หัวข้อ  1 วันกับการเรียนรู้เพื่อสร้างจิตสำนึกคุณภาพ  โดย : ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์ (12381 คลิก) 
หัวข้อ  การเขียน Action Plan ให้ประสบผลสำเร็จ ด้วยแนวทางของ PDCA  โดย : ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์ วิทยากร นักเขียน ที่ปรึกษา (9306 คลิก) 
หัวข้อ  จ้างทำงาน 14 วัน ฟ้องค่าทำงานในวันหยุดประเพณี 2 วัน  โดย : คุณสุนีย์ ประพันจิตร (3104 คลิก) 
หัวข้อ  คำแนะนำเรื่อง สิทธิประโยชน์ จาก สนง.ประกันสังคม กรณีชราภาพ (บำเหน็จ < 180 เดือน)  โดย : คุณสุนีย์ ประพันจิตร (8337 คลิก) 
หัวข้อ  คำแนะนำเรื่อง สิทธิประโยชน์ จาก สนง.ประกันสังคม กรณีชราภาพ (บำนาญ ≥ 180 เดือน)  โดย : คุณสุนีย์ ประพันจิตร (36896 คลิก) 
หัวข้อ  "รู้เขา รู้เรา ลงมือปฏิบัติ รบพันครั้ง ชนะพันครั้ง "  โดย : ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์ (2661 คลิก) 
หัวข้อ  เครื่องมือ Competency กับ กระบวนการสรรหาและคัดเลือก ทรัพยากรมนุษย์เข้าสู่องค์กร  โดย : กฤติน กุลเพ็ง (7460 คลิก) 
หัวข้อ  ศัพท์เทคนิคงาน HR (1)  โดย : ดร. อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์ (44502 คลิก) 

จำนวนบทความ 1,026 รายการ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15   

บริษัท เอช อาร์ เซ็นเตอร์ จำกัด
52/37 ซอยกรุงเทพกรีฑา 15 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10250
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0105540023934
โทรศัพท์ : (02) 736-2245-7 โทรสาร : (02) 736-0470-1
Email : info@hrcenter.co.th