Sign in         
 Register
กรอก E-mail รับข่าวสารฟรี

หลักสูตรทั้งหมด
หลักสูตรกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน (10)
หลักสูตรด้านการขาย/การตลาด (39)
หลักสูตรด้านการบริการ (24)
หลักสูตรสำหรับฝ่ายบุคคล (55)
หลักสูตรสำหรับพนักงานทุกระดับ (131)
หลักสูตรสำหรับระดับผู้บริหาร (48)
หลักสูตรสำหรับเลขา/ธุรการ (25)
หลักสูตรหัวหน้างาน (77)
Training Need Survey Online
หลักสูตร In-House Training ค้นหา
หลักสูตรทั้งหมด
 
หลักสูตร : กฎหมายแรงงานและแรงงานสัมพันธ์
หลักสูตร : การจัดสวัสดิการสมัยใหม่
หลักสูตร : การบริหารคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ
หลักสูตร : ประเด็นปัญหาการใช้กฎหมายในการบิรหารงานทรัพยากรบุคคล
หลักสูตร : วิเคราะห์เจาะลึก Competency ภาคปฏิบัติ
หลักสูตร : พัฒนาเทคนิคการเขียนในงานวารสาร
หลักสูตร : เทคนิคการออกแบบปรับปรุงแก้ไขแบบฟอร์มการประเมินผลงาน
หลักสูตร : เทคนิคการออกแบบการสอนสำรหับนักฝึกอบรมภายใน
หลักสูตร : เทคนิคการสัมภาษณ์อย่างไรให้ได้คนที่เหมาะสมกับตำแหน่ง
หลักสูตร : เทคนิคการสัมภาษณ์และคัดเลือกคนอย่างมีประสิทธิภาพ
หลักสูตร : เทคนิคการวิเคราะห์อัตรากำลังเพื่อวางแผนกำลังคน
หลักสูตร : เทคนิคการจัดทำ Training Road Map
หลักสูตร : เทคนิคการจัดทำ OJT Coaching
หลักสูตร : เทคนิคการจัดทำ Effective OJT ให้สอดคล้องกับ ISO
หลักสูตร : เทคนิคการจัดทำ Effective OJT
หลักสูตร : ความรู้เกี่ยวกับ Competency เพื่อการบริหารงาน
หลักสูตร : การรักษาพนักงาน (Retention)
หลักสูตร : การพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน บนพื้นฐานของ KPIs
หลักสูตร : การพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน บนพื้นฐานของ Balanced Scorecard และ KPIs
หลักสูตร : การประเมินผลการปฏิบัติงานบนพื้นฐานของ Balanced Scorecard & KPIs
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15   

บริษัท เอช อาร์ เซ็นเตอร์ จำกัด
52/37 ซอยกรุงเทพกรีฑา 15 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10250
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0105540023934
โทรศัพท์ : (02) 736-2245-7 โทรสาร : (02) 736-0470-1
Email : info@hrcenter.co.th