Sign in         
 Register
กรอก E-mail รับข่าวสารฟรี

 Public Training "คนเก่ง ๆ อย่าสอนให้เขาแย่ลงกว่าเดิม ต้องสอนให้เก่งกว่าเรา เพราะ หากลูกน้องเก่งน้อยกว่าเรา องค์กรจะแย่"
หลักสูตร Public Training
ทุกหลักสูตรสามารถนำไปหักเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ 200 %
                                                                          << รายละเอียด >>
     


บริษัท เอช อาร์ เซ็นเตอร์ จำกัด
52/37 ซอยกรุงเทพกรีฑา 15 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10250
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0105540023934
โทรศัพท์ : (02) 736-2245-7 โทรสาร : (02) 736-0470-1
Email : info@hrcenter.co.th