Sign in         
 Register
กรอก E-mail รับข่าวสารฟรี

หลักสูตรทั้งหมด
หลักสูตรกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน (10)
หลักสูตรด้านการขาย/การตลาด (39)
หลักสูตรด้านการบริการ (24)
หลักสูตรสำหรับฝ่ายบุคคล (55)
หลักสูตรสำหรับพนักงานทุกระดับ (131)
หลักสูตรสำหรับระดับผู้บริหาร (48)
หลักสูตรสำหรับเลขา/ธุรการ (25)
หลักสูตรหัวหน้างาน (77)
Training Need Survey Online
หลักสูตร In-House Training ค้นหา
หลักสูตรหัวหน้างาน
 
หลักสูตร : การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน
หลักสูตร : การใหัคำปรึกษาเพื่อปรับพฤติกรรมลูกน้อง
หลักสูตร : ทักษะการมอบหมาย สั่งงาน และติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ
หลักสูตร : จิตวิทยาการให้คำปรึกษา เพื่อการพัฒนา ""คน"" และเพิ่ม ""ผลงาน""
หลักสูตร : Supervisory Development
หลักสูตร : การบริหารงานบุคคลที่จำเป็นสำหรับหัวหน้างาน
หลักสูตร : On-The-Job Training Techniques
หลักสูตร : การประเมินผลการปฏิบัติงาน
หลักสูตร : การวางแผนที่มีประสิทธิภาพ
หลักสูตร : จิตวิทยาสำหรับผู้บังคับบัญชา
หลักสูตร : กลยุทธ์การสร้างและพัฒนาทีมงานที่มีประสิทธิภาพสูง
หลักสูตร : การแก้ปัญหาและการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิผล
หลักสูตร : Assertive Training
หลักสูตร : จัดทำใบพรรณาหน้าที่งาน (Job Description)
หลักสูตร : ศิลปะการบังคับบัญชา และการสื่อสาร และการติดตามงาน สำหรับหัวหน้างาน
หลักสูตร : ศิลปะการบริหารสำหรับผู้บังคับบัญชา
หลักสูตร : ภาวะผู้นำและศิลปะการบังคับบัญชา และการสื่อสาร และการติดตามงาน สำหรับหัวหน้างาน
หลักสูตร : เทคนิคการสร้างแรงจูงใจให้ลูกน้อง
หลักสูตร : การคิดอย่างเป็นระบบและการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ
หลักสูตร : Assertiveness Training for Supervisory
1 2 3 4   

บริษัท เอช อาร์ เซ็นเตอร์ จำกัด
52/37 ซอยกรุงเทพกรีฑา 15 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10250
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0105540023934
โทรศัพท์ : (02) 736-2245-7 โทรสาร : (02) 736-0470-1
Email : info@hrcenter.co.th