Sign in         
 Register
กรอก E-mail รับข่าวสารฟรี

Click
ดาวน์โหลดรายการหนังสือ

 
 พัฒนา 8 อุปนิสัยทำงานให้นายรัก

 
รหัสหนังสือ ISBN : 9786167444703
ผู้เขียน : ดร.อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์
ขนาดหนังสือ : A5
จำนวนหน้า : 192 หน้า
ราคาปก : 190 บาท
ราคาสมาชิกรายปี : 170 บาท
ร้านจำหน่าย
• HR Center
• ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุ่น)
• ซีเอ็ด บุ๊คเซ็นเตอร์Œ
• B2S
• KINOKUNIYA
• Book Tower
 
รายละเอียด : หนังสือเล่มนี้ผู้เขียนได้กล่าวถึงที่มาที่ไปและผลลัพธ์ของทั้ง 8 อุปนิสัยและวิธีการพัฒนา ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงนิสัยเหล่านี้ ด้วยการพัฒนาแบบโค้ชตนเอง โดยการตั้งคำถามต่างๆ ถามตัวเราเอง เพื่อเป็นการย้ำเตือนตนเองและฝึกให้มีสติในการแสดงพฤติกรรมต่างๆ
 
สารบัญ

อุปนิสัยที่ 1 : Trust ศรัทธาในตัว “นาย”

กรอบแนวคิดการสร้างพลังแห่งความศรัทธา

เหตุที่ทำให้ไม่ศรัทธาในตัวนาย

“Do” พฤติกรรมที่แสดงความศรัทธาในตัวนาย

“Don’t” พฤติกรรมที่แสดงความไม่ศรัทธาในตัวนาย

ผลของการไม่ศรัทธาในตัวนาย

Self-coaching เพื่อสร้างพลังแห่งความศรัทธาในตัวนาย

การพัฒนาพฤติกรรมความศรัทธาในตัวนายตามแนวคิด 70:20:10 Learning Model

อุปนิสัยที่ 2 : Not Make Your Boss Lose Face อย่าทำให้ “นาย” เสียหน้า

ลักษณะของการเสียหน้า

สถานการณ์ที่ทำให้นายเสียหน้า

“Do” พฤติกรรมที่ไม่ทำให้นายเสียหน้า

“Don’t” พฤติกรรมที่ทำให้นายเสียหน้า

ผลของการทำให้นายเสียหน้า

Self-coaching เพื่อสร้างพฤติกรรมที่ไม่ทำให้นายเสียหน้า

การพัฒนาพฤติกรรมที่ไม่ทำให้นายเสียหน้าตามแนวคิด 70:20:10 Learning Model

อุปนิสัยที่ 3 : Public Mind จิตอาสา ไม่รอให้ “นาย” บังคับ

จิตอาสาในการทำงานหมายถึงอะไร

สถานการณ์ที่สร้างจิตอาสาในการทำงานให้กับนาย

“Do” พฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีจิตอาสาในการทำงาน

“Don’t” พฤติกรรมที่แสดงออกถึงการไม่มีจิตอาสาในการทำงาน

ผลของการขาดจิตอาสาในการทำงานให้นาย

Self-coaching เพื่อสร้างพฤติกรรมการมีจิตอาสาในการทำงาน

70:20:10 Learning Model กับการพัฒนาพฤติกรรม

“การทำงานด้วยจิตอาสา”

อุปนิสัยที่ 4 : Reporting รายงาน “นาย” ก่อน

เรื่องที่ต้องรายงานให้นายทราบ

เหตุที่ทำให้พนักงานไม่รายงานนาย

“Do” พฤติกรรมที่แสดงออกถึงการรายงานนาย

“Don’t” พฤติกรรมที่แสดงออกถึงการไม่รายงานนาย

ผลของการไม่รายงานให้นายทราบ

Self-coaching เพื่อสร้างพฤติกรรมการรายงานนาย

การพัฒนาพฤติกรรมการรายงานนายก่อนล่วงหน้าตามแนวคิด 70:20:10 Learning Model

อุปนิสัยที่ 5 : Goal Oriented ทำงานให้ “นาย” โดยเน้นเป้าหมาย

กรอบแนวคิดการทำงานที่มุ่งเน้นเป้าหมาย

ทำไมพนักงานทำงานไม่ได้ตามเป้าหมาย

“Do” พฤติกรรมที่แสดงออกถึงการทำงานที่เน้นเป้าหมาย

“Don’t” พฤติกรรมที่แสดงออกถึงการทำงานที่ไม่เน้นเป้าหมาย

ผลของการทำงานที่ไม่มุ่งเน้นเป้าหมาย

Self-coaching เพื่อสร้างพฤติกรรมการทำงานโดยเน้นเป้าหมาย

การพัฒนาพฤติกรรมการทำงานที่เน้นเป้าหมายตามแนวคิด 70:20:10 Learning Model

อุปนิสัยที่ 6 : Continuous Improvement ปรับปรุงตนเองอย่างไรให้ “นาย” ปลื้ม

การปรับปรุงตนเองกับ Career Goal และ Personal Goal

“การพัฒนา” กรอบแนวคิดการปรับปรุงตนเองอย่างต่อเนื่อง

“Do” พฤติกรรมที่แสดงออกถึงการปรับปรุงตนเอง

“Don’t” พฤติกรรมที่แสดงออกถึงการไม่ปรับปรุงตนเอง

ผลของการไม่ปรับปรุงตนเอง

Self-coaching เพื่อสร้างพฤติกรรมการปรับปรุงพัฒนาตนเอง

การพัฒนาพฤติกรรมในการปรับปรุงตนเองตามแนวคิด 70:20:10 Learning Model

อุปนิสัยที่ 7 : Discipline เชื่อฟัง “นาย” ในการปฏิบัติตามระเบียบวินัยการทำงาน

ระเบียบวินัยที่พนักงานพึงปฏิบัติ

เหตุที่ทำให้พนักงานไม่ปฏิบัติตามระเบียบวินัยการทำงาน

“Do” พฤติกรรมที่เชื่อฟังนายในการปฏิบัติตามระเบียบวินัยการทำงาน

“Don’t” พฤติกรรมที่ไม่เชื่อฟังนายในการปฏิบัติตามระเบียบวินัยการทำงาน

ผลของการไม่เชื่อฟังนายในการปฏิบัติตามระเบียบวินัยการทำงาน

Self-coaching เพื่อสร้างพฤติกรรมเชื่อฟังนายในการปฏิบัติตามระเบียบวินัยการทำงาน

การพัฒนาพฤติกรรมการปฏิบัติตามระเบียบวินัยการทำงานตามแนวคิด 70:20:10 Learning Model

อุปนิสัยที่ 8 : Cost Awareness ร่วมกับ “นาย” ในการตระหนักในต้นทุนที่เกิดขึ้น

จิตสำนึกด้านต้นทุนนั้นสำคัญอย่างไร

“ต้นทุน” เรื่องที่พนักงานทุกคนต้องตระหนัก

“Do” พฤติกรรมที่แสดงออกถึงการตระหนักในต้นทุน

“Don’t” พฤติกรรมที่แสดงออกถึงการไม่ตระหนักในต้นทุน

ผลของการขาดจิตสำนึกการตระหนักในต้นทุน

Self-coaching เพื่อสร้างพฤติกรรมการตระหนักในต้นทุน

การพัฒนาพฤติกรรมการตระหนักในต้นทุนตามแนวคิด 70:20:10 Learning Model

ความคิดเห็นทั้งหมด 0 ความคิดเห็น
 
ยังไม่มีความคิดเห็น
  
กรุณา login เพื่อแสดงความคิดเห็น

บริษัท เอช อาร์ เซ็นเตอร์ จำกัด
52/37 ซอยกรุงเทพกรีฑา 15 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10250
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0105540023934
โทรศัพท์ : (02) 736-2245-7 โทรสาร : (02) 736-0470-1
Email : info@hrcenter.co.th