Login

Hide

Close

ตัวอย่างรายงาน Salary Survey 59/60

ตัวอย่างรายงานการสำรวจค่าจ้างและสวัสดิการปี 2559/2560 เป็นบางส่วนของรายงานที่ทาง HR Center จัดทำขึ้นในปี 2559/2560 แสดงรายชื่อองค์กรที่เข้าสำรวจทั้ง 347 องค์กร แบ่งออกเป็น 22 กลุ่มธุรกิจ และตัวอย่างบางส่วนของค่าจ้างตามวุฒิการศึกษา ตามตำแหน่งงาน และสวัสดิการต่าง ๆ ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน
ทีมงานใช้เวลา 6 เดือนในการเก็บและตรวจสอบข้อมูล เพื่อออกเป็นรายงาน ซึ่งมี 2 รูปแบบ คือ แบบที่เป็นรูปเล่ม ความหนา 719 หน้า และ CD ที่สามารถค้นหาด้วย keyword ได้ เพื่อความสะดวกในการค้นหา และนำเสนอผู้บริหาร

Contacts

  • คุณอุมาพร
  • umaporn.hrcenter@gmail.com
  • (02) 736-2245-7

รายงานสรุป Salary Survey 59/60

เชิญดาวน์โหลดได้ฟรี
สรุปย่อของผลการสำรวจค่าจ้างและสวัสดิการปี 2559/2560 ในรูปแบบกราฟฟิกสวยงาม เพื่อให้ท่านได้มองเห็นภาพรวมของค่าจ้างในตลาดแรงงาน อัตราการขึ้นค่าจ้างและจ่ายโบนัสปลายปี 2559 รวมถึงปัญหาต่าง ๆ ในงาน HR และเครื่องมือที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาเหล่านั้น ทีมงานหวังว่าข้อมูลที่มีอยู่ในเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านที่ดาวน์โหลดไปค่ะ หากต้องการติดต่อดูรายละเอียดด้านล่างได้เลยนะคะ