Login

Hide

Close


BILLY (แบรนด์เฟอร์นิเจอร์ดีไซน์)
จัดจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ดีไซน์

ตำแหน่ง Sales
สวัสดิการ

สวัสดิการ: ประกันสังคม +ค่าโทรศัพท์+ ค่านํ้ามัน + Commission
เวลาทำงาน: วันจันทร์-ศุกร์ 09.00 น.- 18.00 น. หยุดเสาร์ อาทิตย์


รายละเอียดงาน

งานขายเฟอร์นิเจอร์ พบลูกค้า แนะนำ เสนอขายสินค้าให้ได้ตามเป้าหมายบริษัท 
 


สถานที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพมหานครและปริมณฑล, ต่างจังหวัดบางครั้ง จังหวัด กรุงเทพมหานคร
อัตรา 2 ตำแหน่ง เงินเดือน 15,000-25,000 +ประกันสังคม+ค่าโทรศัพท์+ ค่านํ้ามัน
คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.บุคลิกภาพดี

2.สามารถสื่อสารภาอังกฤษได้

3.วุฒิการศึกษา ปวส. – ปริญญาตรี

4. เพศหญิง

5.ประสบการณ์ทำงาน 1 ปี ขึ้นไป (มีประสบการณ์ด้านการตลาด/งานขาย สินค้าเฟอร์นิเจอร์ หรือขายโครงการพิจารณาเป็นพิเศษ)

6. สถานที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพและปริมณฑล, ต่างจังหวัดบางครั้ง

7.มีรถยนต์เป็นของตนเอง
 


วิธีการสมัคร

 ส่ง Resume มาทาง E-mail: Billyfurnitures@gmail.com


ติดต่อ     คุณฉัตรลดา
    095-6983642
    
    billyfurnitures@gmail.com
    
    2/5 ซอย ลาดพร้าว 113 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240