Login

Hide

Close


พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537 และ พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533

พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537 และ พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 มีวัตถุประสงค์เพื่ออนุเคราะห์ช่วยเหลือลูกจ้างที่ประสบเคราะห์ร้าย เจ็บป่วย หรือตาย เนื่องจากการทำงานให้นายจ้าง หรือมิใช่เนื่องจากการทำงานให้แก่นายจ้าง หรือบรรเทาความเดือนร้อนของลูกจ้าง


รหัสหนังสือ ISBN : 9786162601484

ผู้เขียน : อาจารย์รุ่งโรจน์ รื่นเริงวงศ์

ขนาดหนังสือ : A5 พิมพ์ ขาว-ดำ ทั้งเล่ม

จำนวนหน้า : 440

ร้านจำหน่าย :

• HR Center

  • ราคาปก 250 บาท
  • ราคาสมาชิก250 บาท

จำนวน